วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

เลือกตั้งล่วงหน้านับหมื่น ยอดใช้สิทธิทะลุเป้า

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์นับหมื่นคน ทะลุเป้าร้อยละ 89   โค้งสุดท้าเลือกตั้ง ลำปางจัด Big Day เดินรณรงค์เลือกตั้ง  เคาะประตูบ้าน เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์ ขณะที่ผู้สมัครแต่ละพรรคลงพื้นที่หนักหน่วงหวังคะแนนเสียงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต  โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิกันไม่ขาดสาย ซึ่งบรรยากาศที่สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขต  ของเขตเลือกตั้งที่  3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  โดยมีผู้ลงทะเบียนไว้จำนวน 6,103 คน  ประชาชนต่างทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและรอคิวลงคะแนนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการต่อแถวยาวเหยียดตั้งแต่ช่วงสายไปจนถึงช่วงบ่าย ทำให้ต้องนำร่มมากางบรรเทาความร้อน แต่บรรดาผู้มาใช้สิทธิต่างไม่ย่อท้อ ได้ยืนรอเข้าคิวไปจนถึงคิวของตัวเองได้ลงคะแนนเลือกตั้ง  อาจเนื่องมากจากห่างหายการเลือกตั้งไปนาน ประชาชนจึงตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิอย่างมาก  เช่นเดียวกับสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขต เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่อาคารหอประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง  มีประชาชนมาเข้าคิวรอใช้สิทธิจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งในเขตนี้ได้มีผู้ลงทะเบียนไว้จำนวน 4,368 คน ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องอากาศร้อนจัดบ้าง แต่การเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขต และในเขต ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจนกระทั่งปิดหีบในเวลา
17.00  น.


ต่อมา สำนักงาน กกต.ลำปาง ได้สรุปรายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง(ล่วงหน้า)  ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง วันที่ 17 มี.ค.62 รวมทั้ง 4 เขต  โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมือง และอำเภอห้างฉัตร มีผู้ลงทะเบียน 4,368 คน มาใช้สิทธิ 3,914 คน คิดเป็นร้อยละ 89.61  ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภองาว อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ มีผู้ลงทะเบียน 352 คน มาใช้สิทธิ 327 คน คิดเป็นร้อยละ 92.90   สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ และอำเภอเมืองลำปาง(บางส่วน) มีผู้ลงทะเบียน 6,109 คน มาใช้สิทธิ 5,448 คน คิดเป็นร้อยละ 89.18 และเขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเกาะคา มีผู้ลงทะเบียน 465 คน มาใช้สิทธิ 418 คน คิดเป็นร้อยละ 89.89   สรุปรวมผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต ทั้ง 4 เขต 11,294 คน มาใช้สิทธิ 10,107 คน คิดเป็นร้อยละ 89.49

สำหรับจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งทั้ง 4 เขต  ซึ่งใช้สถานที่ลงคะแนน ที่หอประชุมอำเภอทุกอำเภอ มีผู้ลงทะเบียน 1,096 คน มาใช้สิทธิ์ 1,041 คน คิดเป็นร้อยละ 94.98

ด้านสำนักงาน กกต.ลำปาง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง  เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง นายฐิติพล ทศรฐ ผอ.กกต.ลำปาง ได้นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรจากทุกหน่วยงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยได้จัดเตรียมป้าย แผ่นพับ การรณรงค์ไปใช้สิทธิ์และความรู้การเตรียมตัวก่อนไปคูหาลงคะแนน เพื่อเดินรณรงค์ แบบดาวกระจายแบ่งออกเป็น 5 สาย ตามถนนสายต่างๆที่สำคัญในใจกลางเทศบาลนครลำปาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 ถนนบ้านเชียงราย-ถนนทิพย์ช้าง เส้นทางที่ 2 ถนนบุญวาทย์ เส้นทางที่ 3 ถนนรอบเวียง เส้นทางที่ 4 ถนนฉัตรไชย และเส้นทางที่ 5 ถนนท่าคราวน้อย ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ให้ได้มากกว่าร้อยละ 80  และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียงและในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.62  ผู้สมัคร ส.ส.ของแต่ละพรรค ต่างลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นมากขึ้น  พร้อมกับได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วย  โดยนายเอกสิทธิ์ มานะรุ่งโรจน์ หรือทนายโจ้ ผู้สมัคร เบอร์ 3 เขต 1จากพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ลงทุนแต่งกายเป็นนักรบ ขี่ม้าออกศึก เดินตลาดอัศวินอ้อนขอคะแนนเสียงประชาชน สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อย  ขณะที่นางขนิษฐา นิภาเกษม ผู้สมัคร เบอร์ 2 เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์  ออกเดินหาเสียง ลุยในย่านถนนบุญวาทย์ตัวเมืองลำปาง จนสุดสาย เพื่ออ้อนขอคะแนนเสียงจากชาวบ้านใน เขต 1 ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดก็ไม่มีหวาดหวั่น 

ในส่วนของเขต 2  นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร  เบอร์ 7 พรรคเพื่อไทย ก็ไม่มีท่าทีว่าจะเหน็ดเหนื่อยในการลงพื้นที่ชุมชนที่ห่างไกล เพื่อขอโอกาสเป็นผู้แทนของชาวบ้านอีกครั้ง  เช่นเดียวกับนายดาชัย เอกปฐพี  ผู้สมัคร เบอร์ 4 พรรคพลังประชารัฐ  มาพร้อมทีมงานรถแห่เกือบ 10 คัน ตะเวนรอบ อ.แจ้ห่ม ปราศรัยขอคะแนนชาวบ้านทั้ง 7ตำบล 

เขต 3  นิคม เชาว์กิตติโสภณ  เบอร์ 4 พรรคประชาธิปัตย์ เจอตลาดไหนแวะที่นั่น มีเก้าอี้ 1 ตัว และไมโครโฟน 1 ตัว ขึ้นพูดยืนปราศรัยให้ประชาชนได้รับฟังนโยบายของพรรค และยังออกเดินพบปะกับชาวบ้านอย่างไม่ย่อท้อ  ส่วนคนรุ่นใหม่ ชลธานี เชื้อน้อย เบอร์ 8 พรรคอนาคตใหม่ ก็ขยันเดินตลาดทุกวัน ถึงแม้จะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ แต่เมื่อพูดถึงชื่อพรรคแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีทีเดียว  ด้านนายเสริม สูรยกานต์กูล  เบอร์ 21 พรรคชาติพันธุ์ไทย  ลงพื้นที่ช่วงโค้งสุดท้ายอย่างหนักหน่วงเช่นกัน

สำหรับเขต 4 พรรคอนาคตใหม่ สาวรุ่นใหม่ไฟแรง น้องออม น.ส.พิมดารม ศิริสลุง เบอร์ 2 เดินไปทางไหนก็จะมีคนชายตามองตาม เพราะความน่ารักสดใส คนนี้ก็ขยันลงพื้นที่มาก ได้ใจคนรุ่นใหม่ในเขต 4 ไปไม่น้อย  เช่นเดียวกับ สุนี สมมี  เบอร์ 3 จากพรรคภูมิใจไทย ได้ลงพื้นที่พบกับประชาชนทุกวัน  ด้วนสโลแกนเปลี่ยนลำปาง อ้อนขอคะแนน เนื่องจากอยากเข้ามาทำหน้าที่เพื่อพัฒนาลำปางอีกครั้ง หลังจากที่เคยดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.ลำปางถึง 3 สมัย   ส่วนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์  เบอร์ 7 พรรคเพื่อไทย ก็ยังครองใจชาวบ้านอยู่   ผลจะออกมาเป็นอย่างไร วันที่ 24 มี.ค.62 นี้ ลานนาโพสต์จะรายงานให้ทราบต่อไป

รูปภาพจาก ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1222 วันที่ 22 มีนาคม 2562) 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์