วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แพร่จัดใหญ่เชื่อมท่องเที่ยว ยกฐานะเมืองรองชู 15 วันเก่าพันปี

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่กำลังวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเมืองรอง และวางแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และ เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ สายเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และอุตรดิตถ์) เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดแพร่อย่างเป็นรูปธรรม

โดยจังหวัดแพร่ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน เมืองเก่าที่ควรแก่การอนุรักษ์ ในปีนี้ได้ดำเนินการวางแนวทางจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่ ครั้งที่ 3 ตามโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ให้สอดคล้องกับแนวทางการการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งรับและเอกชนไปพร้อมๆกัน

จังหวัดแพร่อาจจะมีลักษณะภูมิประเทศและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือแต่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของเมืองแพร่ที่มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ในฐานะเมืองเก่าพันปี วัดเก่าแก่สวยงาม เป็นวัดเก่าพันปี 15 แห่ง  รวมถึงวัดที่ทรงคุณค่า เช่นวัดที่มีการรวบรวมคัมภีร์เก่าแก่มากที่สุดในโลก ที่วัดสูงเม่น และแหล่งท่องเที่ยวหลักของทุกอำเภอ ที่เป็นแม่เหล็กสำคัญดึงดูดผู้คนมาเยือนเมืองแพร่  มีแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก และมีทำเลที่ตั้ง ที่สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือ และกลุ่มประเทศในภูมิภาคคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AEC) ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ มีศักยภาพที่จะก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจและท่องเที่ยวในระดับสากลในอนาคตอันใกล้นี้”

จากตัวเลขการท่องเที่ยว ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา พบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่มากขึ้น  อัตราเติบโต 4-5% จากตัวเลขนักท่องเที่ยว 6-7 แสนคนต่อปีให้เพิ่มขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันจังหวัดแพร่ก็ยังต้องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวได้ให้ครบถ้วน เช่น ขนส่งสาธารณะ ยังมีน้อย ที่ผ่านมาจะจัดรถบริการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะกิจ ค่าบริการ 20 บาท ร่วมกันทุกหน่วยงาน ประมาณ 20 คัน ในช่วงที่มีเทศกาลหรือ กิจกรรมประเพณีใหญ่ของจังหวัด แต่ยังต้องส่งเสริมให้มีรถบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นในอนาคต  ส่วนด้านโรงแรมที่พัก ในจังหวัดแพร่ มีจำนวนรวมแล้วกว่า 1,700 ห้อง และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนร้านอาหารของกินพื้นเมืองก็ไม่น้อยหน้าใคร เพราะมีอาหารพื้นถิ่นเอกลักษณ์ลายอย่างเช่น น้ำพริกน้ำย้อย ที่ขึ้นชื่อ

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในอีก ไม่เกิน 3 ปี ข้างหน้า เศรษฐกิจจังหวัดแพร่จะเติบโตไปพร้อมกับการท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ยังกล่าวว่า จังหวัดแพร่ได้ประกาศให้งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมือง ในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ซึ่งตรงกับสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2562 อันเป็นประเพณีทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดขบวนสักการะหลวงพ่อพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน พิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน และพิธีถวายผ้าพระราชทานห่มองค์พระ เทศน์มหาชาติ การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมการเดิน-วิ่ง วิสาขบูชา การประกวดแข่งขันตีกลองปูจา และพิธีเวียนเทียน คาดการว่า การจัดงาน งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ปีนี้จะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสีสัน และเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวที่โดดเด่นดึงดูดให้คนมาเที่ยวเมืองแพร่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1229 วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์