วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ส่งมอบความรู้ สู่การสร้างอาชีพแก่ชุมชน ต.นาสัก ปีที่ 2

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมเปิดกิจกรรมในโครงการ ช่างเชื่อมอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี 2562 โดยมีนายบุญเทียน กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก พร้อมด้วยชาวชุมชนนาสักและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อถ่ายทอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน ที่มีทักษะและประสบการณ์ด้านงานเชื่อมโลหะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลให้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งเผยแพร่ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติ พร้อมให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรที่ชำรุดแก่คนในชุมชน ณ ศาลารวมใจหมู่บ้านปางป๋วย ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ในครั้งนี้ได้มีชาวชุมชน ต.นาสัก ที่ผ่านการเรียนรู้ในปี 2561 ต่อยอดพัฒนาฝีมือด้านงานเชื่อมของตนเองจนผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 จ.ลำปาง สาขาอาชีพช่าง          อุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 4 คน ได้แก่ นายสมชาย การ้อง นายวันชนะ สุรินทร์ นายบดินทร์ แก้วรวม และนายบุญชู วงศ์ชุมภู ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าว มีกำหนดออกค่ายในพื้นที่ ต.นาสัก อีก 4 ครั้ง ดังนี้
-          ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 2562 ณ หมู่บ้านวังน้ำต้อง 
-          ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562 ณ หมู่บ้านนาสัก  
-          ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 2562 ณ หมู่บ้านสบจาง 
-          ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2562 ณ หมู่บ้านข่วงม่วง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1231 วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์