วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สภาเพื่อนพ้องน้องพี่ ประยุทธ์เลือก เลือกประยุทธ์

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ม่ต้องสงสัย ไม่ต้องว่ากล่าวกันให้ยาวความว่า นี่คือการสืบทอดอำนาจ เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ในการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว) ที่ล้วนแล้วแต่เป็นพี่น้องผองเพื่อน ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือคนในเครือข่ายของพล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ ประธานสรรหา โดยเฉพาะการตั้งพล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายพล.อ.ประยุทธ์ เป็นวุฒิสมาชิก

ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ในภาคสาขาอาชีพต่างๆ ก็เป็นเพียงพิธีกรรม เพราะคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ก็มีคนในใจอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ทำใจยอมรับได้เช่นเดียวกับ รัฐมนตรี 15 คน สมาชิกสภานิติบัญญัติอย่างน้อย 90 คน ที่ทยอยกันลาออก เพราะมีการสื่อสารให้รู้แล้วว่า จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ส.ว.ยังไม่นับรวมแม่น้ำอีกสองสาย คืออดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.)และอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.)  ที่รอคิว ส่งสัญญาณขอแบ่งส่วนเก้าอี้ด้วย

สมาชิกวุฒิสภาในทางทฤษฎีถือเป็นตัวแทนของประชาชนไม่แตกต่างไปจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาชุดแรกๆ มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด เรียกกันว่าเป็นสภาฝักถั่ว หรือสภาตรายางให้กับผู้มีอำนาจ เพราะเป็นการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจ มีที่มาส่วนใหญ่จากอดีตข้าราชการทหาร ตำรวจ และกลุ่มเครือญาติ บริวารของผู้มีอำนาจ

จนกระทั่งรัฐธรรมนูญ ปี 2540 มีแนวคิดว่า ส.ว.ควรมาจากประชาชนโดยตรง ถือเป็นสภาพี่เลี้ยงของสภาผู้แทน แต่ไม่ควรเกี่ยวข้อง หรือยึดโยงของนักการเมือง จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั้งหมด 200 คน ต่อมารัฐธรรมนูญปี 2550 ให้มาจากการเลือกตั้ง 150 คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน และมาจากการสรรหาอีกส่วนหนึ่ง
รัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาและที่มา เป็นสองช่วงเวลา ช่วงที่ 1 เป็นไปตามบทเฉพาะกาล กำหนดให้มีจำนวน 250 คน พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่ คสช.ถวายคำแนะนำ โดยมาจากการจัดการเลือก ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 50 คน และมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา 194 คน รวมกับปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็น ส.ว.โดยตำแหน่ง

ช่วงที่ 2 เมื่อพ้นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ให้วุฒิสภามีจำนวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทำให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคน สามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้

ความไม่เป็นธรรม และการเขียนรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นการสืบทอดอำนาจให้กับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ส.ว.มีอายุ 5 ปี อย่างน้อยก็หนึ่งสมัยของรัฐบาล ในช่วงแรก ส่วนช่วงที่ 2 แม้จะเป็นหลักการกระจายโอกาสของทุกคน แต่ก็ยังมาไม่ถึง และไม่แน่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่

เห็นชัดว่า เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความเคลือบแคลงสงสัย ในวิธีสรรหา และกรรมการซึ่งมีพล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ เป็นประธาน แม้นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงค์ โฆษกพรรคเพื่อไทย จะได้ยื่นหนังสือให้ กกต.ยกเลิกการสรรหา แต่เมื่อการเลือก ส.ว.เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ก็คงไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความชอบธรรมตามกฎหมาย ที่จะได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี จากส.ว.ที่เขาเลือกมาเอง อำนาจที่ได้มาจากการปฎิวัติ รวมทั้งอำนาจที่ได้มาจากความไม่ละอายใจครั้งนี้ คงไม่เพียงพอที่จะทำให้พล.อ.ประยุทธ์ คิดอะไรได้


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1228 วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์