วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

จิตอาสาพระราชทาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “1 ปี 1 ต้น ชาวลำปางทุกคนปลูกป่า”ตามโครงการ “ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  ณ บริเวณลานหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายอำพล กิติโชตน์กุลผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นตัวแทน นำคณะจิตอาสาพระราชทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะเข้าร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสา "1 ปี 1 ต้น ชาวลำปางทุกคน ปลูกป่า" ตามโครงการ "ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา" โดยมี นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ นักเรียนนักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนอำเภอแม่เมาะ ร่วมกันปลูกต้นเหลืองอินเดียและต้นทองอุไร เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด "ปลูกป่าในใจคน" อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน เพิ่มความร่มรื่น เขียวขจี ลดสภาวะอากาศร้อน ภัยแล้ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1234 วันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์