วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลานนาโพสต์ คว้ารางวัลบทนำดีเด่น จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นรางวัลที่ 5 จาก “ทลายกำแพงระบบอุปถัมภ์ เปิดทางสิทธิชุมชนคนแม่เมาะ”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 62 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้จัดงานครบรอบ 22 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกับจัดพิธีมอบรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่นส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจากหนังสือพิมพ์ 9 ฉบับด้วยกัน  โดยมี นายมานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล

โดยรางวัลดีเด่นได้รับโล่เกียรติคุณจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และเงินรางวัล 10,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมจรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์  ส่วนหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ จะได้รับโล่ฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ขณะที่รางวัลชมเชยจะได้รับโล่เกียรติคุณฯ 

สำหรับผลรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ได้แก่ บทบรรณาธิการ เรื่อง ระบบประกันสุขภาพต้องเป็นธรรม (Let’s have fair health care) จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รางวัลชมเชย ได้แก่ บทบรรณาธิการ เรื่อง ปฏิรูปวงการสงฆ์ครั้งใหญ่ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 มิถุนายน 2561 และ บทบรรณาธิการ เรื่อง แก้ค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2561 


บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคดีเด่น 1 รางวัล  ได้แก่ บทบรรณาธิการ เรื่อง ทลายกำแพงระบบอุปถัมภ์ เปิดทางสิทธิชุมชนคนแม่เมาะ จากหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จ.ลำปาง ฉบับวันที่ 21-27 กันยายน 2561   และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ บทบรรณาธิการ เรื่อง คุ้มหรือไม่? จากหนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ จ.นครนายก ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2561 และ บทบรรณาธิการเรื่อง ใบอนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำน้ำของกรมเจ้าท่า อย่าให้เกิดปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ จากหนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด ฉบับวันที่ 16-31 ตุลาคม 2561 

ส่วนบทบรรณาธิการดีเด่น หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัย ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง สนามสอบที่คลุ้มคลั่ง จากหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 และบทบรรณาธิการชมเชยได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง กีฬาสีสร้างสัมพันธ์หรือบั่นทอน จากหนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2561 และบทบรรณาธิการเรื่อง ต้องกำกับระบบตรวจสอบ จากหนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับวันที่ 29 มกราคม 2561


ทั้งนี้  หนังสือพิมพ์สมาชิกส่วนภูมิภาคได้ส่งบทนำเข้าร่วมประกวด จำนวน  8 ฉบับ รวม 24 บท ด้วยกัน ประกอบด้วย  หนังสือพิมพ์ธุรกิจภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 1 บท, หนังสือเกียรติภูมิ จ.นครนายก 5 บท, หนังสือพิมพ์เชียงรัฐ จ.เชียงราย 4 บท, หนังสือพิมพ์ประชาคม จ.อุดรธานี 5 บท, หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด 2 บท, หนังสือพิมพ์ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 2 บท, หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จ.ลำปาง 2 บท และหนังสือพิมพ์สมิหลาไทม์ จ.สงขลา 3 บท   ซึ่งหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ได้รับคัดเลือกให้ได้รางวัลบทนำดีเด่นจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ถือเป็นความภาคภูมิใจ หลังจากที่ห่างหายไป 2 ปี

นางสาววริษฐา ภักดี บรรณาธิการลานนาโพสต์ กล่าวว่า รางวัลบทบรรณาธิการ เรื่อง 'ทลายกำแพงอุปถัมภ์ เปิดทางสิทธิชุมชนคนแม่เมาะ' ครั้งนี้ เป็นภาพสะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทำหน้าที่สื่อมวลชน ในบทบาทของ 'หมาเฝ้าบ้าน' ที่จะร้องตะโกนเมื่อมีเหตุเภทภัยเข้ามา อีกทั้งทำหน้าที่ในการตรวจสอบกรณีทุจริต คอรัปชั่นต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อร้ายกัดกินสังคมไทยมานาน 'นี่คือจุดยืนของลานนาโพสต์ ที่จะยืนหยัดในความถูกต้อง เป็นปากเป็นเสียงของคนเล็กคนน้อย ที่เข้าไม่ถึงสิทธิอันชอบธรรมของพวกเขา'

นางสาววริษฐา กล่าว หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้รับรางวัลบทนำของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มาแล้ว 4 รางวัล ครั้งนี้เป็นรางวัลที่  5 ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนลำปางทั้งระบบ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์