วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านห้วยรากไม้

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

การจัดอบรมในหมู่บ้าน เกี่ยวกับแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกลุ่มของเกษตรกรขึ้นมาเป็นกลุ่มเล็กๆของหมู่บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อหวังที่จะสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ไว้แบ่งปันกันรับประทาน และส่งขายสู่ท้องตลาดในชุมชนหารายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งความร่วมมือกันจากสมาชิกที่มีอยู่ 15 คน ทำให้เกิด กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านห้วยรากไม้ ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข หรือที่เรียกกันในกลุ่มว่าครูเรณู หัวหน้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านห้วยรากไม้ เผยความเป็นมาของกลุ่มว่า กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ห้วยรากไม้ หมู่ 5 ต.แม่เมาะ รวมตัวมาตั้งแต่ปี 2548 เริ่มต้นจากการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เพื่อปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์  ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ประมาณ 15 คน ซึ่งเดิมแต่คนก็จะมีกลุ่มของตัวเอง เพื่อทำงานที่ตัวเองถนัด และเพื่อรวมตัวทำโครงการของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา โดยจะมีการปลูกพืชผักควบคู่มาโดยตลอด เพื่อนำมาแบ่งปันกันรับประทาน และนำไปขายกันบ้าง จนกระทั่งปี 2551 ได้มีโครงการปราชญ์ชาวบ้านเข้ามา จึงมาใช้สถานที่ของหมู่บ้านจัดการอบรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยน้อมนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวง ร.9 มาใช้  บรรดาเกษตรกรในหมู่บ้านจึงได้มารวมตัวกันได้ และเกิดกลุ่มกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ห้วยรากไม้ขึ้น


ปัจจุบันการขายผลผลิตของสมาชิกในกลุ่ม จะนำขายในชุมชน และส่งขายตลาดในหมู่บ้าน  แต่ช่วงหลังได้กระจายส่งไปตามสถานที่ต่างๆตามออเดอร์ที่สั่งมา ตอนนี้มีตลาดเกษตรกรของ อ.แม่เมาะ ให้แต่ละตำบลรับสินค้าของสมาชิกไปขาย จึงได้ไปเช่าบูธเป็นรายเดือนขายทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้กลุ่มเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีตลาดรองรับ เพราะผลผลิตของสมาชิกมีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารเคมี

หัวหน้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านห้วยรากไม้ กล่าวอีกว่า การที่เรามารวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์ ก็เพื่อลดสารพิษ ได้ทานอาหารที่ปลอดภัย ทำให้ระบบนิเวศดีขึ้น ทั้งดิน น้ำ อากาศ ตัวเกษตรกรเอง และผู้บริโภคด้วย รวมทั้งได้ฟื้นฟูพืชผักพื้นบ้านพื้นเมืองที่เป็นสมุนไพรของเรา มาเป็นยาและอาหาร สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก เมื่อมีเงินมากขึ้น ความเป็นอยู่ของสมาชิกก็ดีขึ้น ทำให้เราและครอบครัวมีความสุข เมื่อประชาชนมีความสุข ก็จะส่งผลไปถึงจังหวัด และประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


สอบถามรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ โทร. 093-536-6146
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์