วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กลุ่มกรีนมาร์เก็ต อ.แจ้ห่ม

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร (ผัก ผลไม้) จากหลากหลายระดับตั้งแต่ระดับเกษตรปลอดภัยจนถึงระดับเกษตรอินทรีย์  นอกจากเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกแล้ว ยังรวมไปถึงการแปรรูปผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารปรุงสุก อาหารว่าง ขนม เครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม รวมทั้งกลุ่มงานฝีมือในอำเภอแจ้ห่ม

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนแนวคิด และการจัดการจากตลาด We Market Lampang ที่มีแนวความคิดตรงกันในการสร้างตลาดที่มีสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค

คำว่า Green ในโลโก้ หมายถึง สุขภาพ ธรรมชาติ และความสุข จากใจผู้ผลิตเพื่อให้ลูกค้ามีความสุขกาย สุขใจไปพร้อม ๆ กัน

โดยแนวคิดของการรวมกลุ่มกรีนมาร์เก็ตนั้น เริ่มจากการรวมกลุ่มคนที่ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยเริ่มจากการกินผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย เริ่มจากในครัวเรือน และคนรอบข้างก่อน จากนั้นจึงพัฒนาและเพิ่มการผลิตออกสู่ตลาด โดยกลุ่มมีแนวคิดการทำตลาดดังนี้

1. เป็นตลาดที่ขายสินค้าคุณภาพที่มีความหลากหลาย มีความร่วมสมัยและบุคลิกเฉพาะตัว ทั้งสินค้าท้องถิ่นและสินค้าตามยุคสมัย จัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม เป็นพื้นที่ในการเปิดตัวสินค้าของผู้ค้าให้ลูกค้าได้รู้จักและสั่งซื้อสินค้า

2. ผู้ค้ามีจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม มีความตั้งใจในการผลิตสินค้าและบริการ มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองทำ ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ที่ทำเป็นงานอดิเรก สามารถเข้าร่วมค้าขายได้

3. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คนในอำเภอแจ้ห่ม คนในจังหวัดลำปาง เมื่อมีความพร้อมก็จะขยายตลาดออกนอกอำเภอ ซึ่งตอนนี้ก็ได้มาขายที่กาดวี อ.เมือง ทุกวันอาทิตย์ และตลาดเกษตรกรทุกวันเสาร์-อาทิตย์


ทั้งนี้ในอนาคตต้องการขยายตลาดให้กับผู้ผลิตทุกท่านให้มากขึ้น โดยจะขยายให้มีการจำหน่ายผ่านทางหน้าร้านของเพื่อนสมาชิก การจัดจำหน่ายออนไลน์ และส่งเสริมให้มีการจำหน่าย ณ แหล่งผลิตของผู้ผลิตอีกด้วย อาทิ ในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน

นอกจากนี้กลุ่มกรีนมาร์เก็ตยังวางเป้าหมายในอนาคต ว่าผู้ผลิตสินค้าสามารถมาจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง มีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพสินค้า ราคาที่เป็นธรรม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม กลุ่มกรีนมาร์เก็ตจะเป็นสถานที่ที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค และจะเป็นชุมชนที่สร้างความสัมพันธ์และมีกิจกรรมต่าง ๆ ในตลาด อาทิ การสอนทำงานฝีมือ หรือการเสวนา

ประเภทของสินค้าของกลุ่มกรีนมาร์เก็ต มี 5 กลุ่ม ได้แก่
1. สินค้าทางการเกษตร เช่น พืชผัก ผลไม้ ข้าว เป็นต้น
2. อาหารแปรรูป ที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
3. อาหารว่าง ขนม เครื่องดื่มโฮมเมด น้ำสมุนไพร ที่ปราศจากสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4. งานฝีมือ งานแฮนด์เมด งานศิลปะ ของใช้
5. สินค้าเพื่อสุขภาพและความงามสอบถามรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ โทร. 083-321-0745 หรือ เฟซบุ๊คเพจ : สวนมีธรรม
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์