วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต จากงานวิจัย สู่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ
เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 คณะศึกษาวิจัย โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเมาะหลวงและบ้านใหม่นาแขม จากสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) นำโดย น.ส.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ  หัวหน้าคณะวิจัย พร้อมด้วยนายก่อเกื้อ พรหมกสิกร หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ผลลัพธ์จากงานวิจัยถูกนำไปสู่การปฏิบัติและใช้จริงในอนาคต โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มน้ำพริกแม่เมาะ บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ ได้ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำพริกกรอบสมุนไพร และกล้วยแปรรูป ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต ตลอดจนต่อยอดผลิตภัณฑ์ อาทิ ผงโรยข้าวสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะกรูด กล้วยฉาบหลากหลายรสชาติ เป็นต้น ส่วนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ให้ความรู้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาผักเชียงดา และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปแหนม ในการแปรรูปผักเชียงดาอินทรีย์ เป็นชาเชียงดา การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการยืดอายุการจัดเก็บแหนม และพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นแหนมแบบแท่ง เป็นต้น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ

สำหรับ การศึกษาวิจัยในโครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเมาะหลวงและบ้านใหม่นาแขม เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ และ วว. ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนั้นในปี 2562 กฟผ. ยังได้สนับสนุนงานวิจัยในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อ.แม่เมาะ อีกด้วย

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1239 วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์