วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผ่านงบ 53 ล้าน ปักธงพหลฯ ไฟฟ้าลงดิน เทศบาลเดินหน้า กฟภ.พร้อมทุ่มงบ

จำนนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เปิดสภาเทศบาลนครลำปาง ขออนุมัติร่างเทศบัญญัติฯ ปี 63 เชิญ กฟภ.ร่วมชี้แจงโครงการสายไฟลงดินเฟส 2 ถนนพหลโยธินทั้งสาย ด้านกิตติภูมิตั้งงบ 53 ล้านบาทสำหรับทำโครงการฯ  ผ่านสภาในวาระแรก อยู่ระหว่างรอแปรญัตติอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และเรื่องอื่นๆ  โดยมี นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญที่ระเบียบวาระ 5.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  นอกจากนี้ยังได้มีตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และ จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงโครงการสายเคเบิลใต้ดิน ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง เฟส 2 บนถนนพหลโยธินทั้งสาย  ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมสภา มีมติ ให้ความเห็นชอบ 15 เสียง นอกจากนั้นงดออกเสียง

 

จากการสอบถามนายอุดมศักดิ์ หิรัณยตระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อชี้แจงโครงการสายเคเบิลใต้ดินในเฟสที่ 2 เนื่องจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการจัดสรรงบประมาณในการทำโครงการสายเคเบิลใต้ดินทั่วประเทศประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยในพื้นที่สามารถเสนอโครงการเข้าไปเพื่อขอจัดสรรงบประมาณได้ ดังนั้น จึงได้มีปรึกษากับทางเทศบาลนครลำปางในการจัดทำโครงการดังกล่าว บนถนนสายพหลโยธิน คือตั้งแต่สี่แยกไฟแดงดอนปาน ไปจนถึงค่ายสุรศักดิ์มนตรีทั้งสาย ความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร  โดยจะมีการแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง  ซึ่งการจัดสรรงบประมาณนั้นจะแบ่งแยกส่วนกัน การไฟฟ้าจะรับผิดชอบงบประมาณ ในเรื่องระบบสายไฟ และระบบไฟฟ้าทั้งหมด  ส่วนเทศบาลจะต้องรับผิดชอบในส่วนของงบประมาณด้านการโยธา  เช่นเดียวกับการก่อสร้างถนนบุญวาทย์    ดังนั้นเทศบาลจึงได้มีการตั้งงบประมาณไว้สำหรับจัดทำโครงการในช่วงแรก บรรจุในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้แทนทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อแจ้งรายละเอียดและทำความเข้าใจกับโครงการดังกล่าว  ซึ่งการจะผ่านร่างเทศบัญญัติหรือไม่นั้น อยู่ที่สมาชิกสภาฯเป็นผู้พิจารณา

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวต่อไปว่า  ในกรณีที่โครงการดังกล่าวไม่ผ่านสภาเทศบาลฯ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ยังมีจังหวัดอื่นๆที่รอจัดสรรงบประมาณอยู่อีกหลายแห่ง แต่หากว่าผ่านสภาเทศบาลฯแล้ว ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะมีระยะเวลาดำเนินการภายใน 6 เดือน  โครงการก็จะสามารถเริ่มได้ประมาณกลางปี 2563


ด้านนายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปหลังจากสภาเทศบาลได้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแล้ว ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา 1 ชุด และกำหนดเสนอยื่นแปรญัตติวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562  ทางคณะกรรมการแปรญัตติกำหนดประชุมกันในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2562  จากนั้นจะต้องเปิดประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 อีกครั้ง คาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1242 วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2562)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์