วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กฟผ.แม่เมาะ จับมือ ภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนจังหวัดลำปาง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายประจวบ กันธิยะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ประจำปี 2562และนายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมทำพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนนักเรียนและประชาชนร่วมงาน ณ บริเวณพื้นที่ทิ้งมูลดินทรายด้านตะวันตกเฉียงใต้กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง


นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2525 ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยเป็นการบริหารจัดการในเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม พร้อมฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมที่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์และคืนสู่ธรรมชาติ มุ่งเน้นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสดชื่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

 

นายประจวบ ดอนคำมูล อบม. กล่าวว่า โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดลำปาง จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และที่สำคัญ กฟผ. ตระหนักว่าการทำเหมืองก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ จึงดำเนินการในลักษณะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพเหมือง ด้วยการปรับปรุงบูรณะพื้นที่หลังจากที่ใช้ทำเหมืองแล้วให้มีเสถียรภาพมั่นคงปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยังช่วยปลุกจิตสำนึก รักและหวงแหนทรัพยากร อันเป็นสมบัติของชาติและสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่กับ กฟผ.แม่เมาะ

 

สำหรับบริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่จัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ในการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่ประมาณ 8 ไร่ โดยมีพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ใช้ปลูกจำนวน 1,160 ต้น แบ่งได้เป็น 26 ชนิด อาทิ สัก ขะจาว ทองกวาว จามจุรี หูกวาง และมะค่าโมง เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ สมุนไพร ตลอดจนสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุในงานหัตถกรรมได้ซึ่งภายในงาน กฟผ.แม่เมาะ ยังแจกกล้าไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน 10 ชนิด จำนวน 500 ต้น ได้แก่ ขนุน ยอบ้าน มะขามไทย มะกอก และพฤกษ์ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ปลูกป่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมควบคู่กับการทำเหมืองหินลิกไนต์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2525 จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 30 ปี  มีพื้นที่ปลูกป่าแล้วรวม 11,702 ไร่  ขณะที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ  เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการแล้วประมาณ 2,342 ไร่ 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์