วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการซ่อมสร้างถนน และการเสริมผิวถนนจราจร

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง  เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนและการเสริมผิวถนนจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบจ.ลำปางสายทางต่างๆซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปางอำเภอเกาะคาและอำเภอเมืองปานจึงมอบหมายให้นายอนันต์ตั้งเจียมศรีผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วยวิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างโยธา และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบดังนี้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0058 บ้านแม่สุก-บ้านขาม ช่วงบ้านไร่ หมู่ที่ 4 - บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่จำนวน 19,250 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางงบประมาณ 6,823,000 บาท ก่อสร้างด้วยเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) และในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 4 – บ้านกาด(บ้านช้าง)หมู่ที่7ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง-บ้านม้ากลางหมู่ที่13 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 เมตรยาว2,480 เมตรหนา0.05 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า9,920 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางงบประมาณ2,149,000 บาทก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562)

จากนั้นลงพื้นที่ตำบลบุญนาคพัฒนา พร้อมด้วย สจ.ประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมืองลำปาง เขตที่ 7 และนายก อบต.บุญนาคพัฒนา ตรวจสอบโครงการ เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านหมาก หมู่ที่ 3 - บ้านหัววัง หมู่ที่ 4 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,820,000 บาท ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์