วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

ไพโรจน์ - กิตติกร ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน มอบเครื่องมือ 1.3 ล้าน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ส.ส.ไพโรจน์ – ส.ส.กิตติกร  มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) มูลค่า 1.3 ล้านบาท  ให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 17 เครื่อง เสริมประสิทธิภาพการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารตึกนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง  นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 2 และนายกิตติกร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 1 ได้ร่วมกันมอบเครื่องมืออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ "เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ" (Automated External Defibrillator) หรือ AED ให้แก่หน่วยงานศูนย์บริการพยาบาลฉุกเฉินของทั้ง 16 หน่วยงาน  โดยมีนายทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง  นางกุลรัตน์ ไชยพรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลลำปาง ร่วมกันนำทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล และตัวแทนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยศูนย์บริการพยาบาลฉุกเฉิน จาก 16 หน่วยงาน ในจังหวัดลำปาง ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลลำปาง , โรงพยาบาลมะเร็งลำปางโรง, โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง ทั้ง 12 โรงพยาบาล รวมถึงมูลนิธิองค์กรเพื่อการกุศลสว่างนครลำปางธรรมสถาน และสมาคมกู้ภัยลำปาง ร่วมกันให้การต้อนรับ

โดยเป็นการส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่อง AED ให้แก่หน่วยศูนย์บริการพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลลำปาง จำนวน 2 เครื่อง และมอบให้แก่ศูนย์บริการพยาบาลฉุกเฉิน ของหน่วยงานพยาบาลอื่น ๆ แห่งละ 1 เครื่อง รวมทั้งหมด 17 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,300,000 บาท

สำหรับการมอบอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเสริมศักยภาพทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานเครือข่ายศูนย์บริการพยาบาลฉุกเฉินของจังหวัดลำปาง โดยให้ทางหน่วยได้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในด้านการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งอาการหัวใจหยุดเต้นกะทันหันอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่ และสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือแม้แต่ในสนามเด็กเล็ก โดยตัวผู้ป่วยเองมักจะไม่ทราบถึงอาการล่วงหน้า ส่วนใหญ่มักมีอาการเป็นลมหมดสติกะทันหัน หรืออาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดมาก่อน  หากเกิดอาการเพียงเสี้ยววินาทีที่หัวใจหยุดเต้น หรือเต้นผิดจังหวะ สมองและร่างกายจะขาดออกซิเจน จนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ในที่สุด แต่หากผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือทำ CPR อย่างทันท่วงทีก็จะสามารถยื้อชีวิตไว้ได้ เพียงแต่ปัญหาในการช่วยชีวิต คือ ผู้ทำ CPR ไม่สามารถรู้ได้ว่าการทำ CPR แต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ความลึกในการกดหน้าอก ความเร็ว ตำแหน่งที่ถูกต้องในการกดหน้าอก หรือแม้กระทั่ง หัวใจของผู้ป่วยอยู่ตรงจุดไหน โดยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่ได้มอบให้ครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและมีความสำคัญสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งตัวเครื่องสามารถที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติทำ CPR ให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและถูกวิธี ควบคู่ไปกับการใช้กระแสไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ให้หัวใจที่หยุดเต้นกลับมาทำงานได้อีกครั้ง

หลังจากรับมอบได้มีการนำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยศูนย์บริการพยาบาลฉุกเฉิน จากทั้ง 16 หน่วยงานของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมรับการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานใน 2 เรื่อง ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเรื่องปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์มีความรู้ สามารถที่จะใช้เครื่อง AED พร้อมปฏิบัติ CPR ควบคู่กันไปได้อย่างถูกต้อง และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินอันเนื่องมาจากภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน รวมถึงนำถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยให้เพิ่มสูงขึ้น

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1244 วันที่ 6 - 19 กันยายน 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์