วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำปางก้าวหน้าชูธง ผุดสะพานใหม่น้ำวัง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

กลุ่มลำปางก้าวหน้าเปิดนโยบายใหม่ สร้างสะพานข้ามแม่น้ำวัง บ้านดงไชย พร้อมจัดตั้งบริการสายฟ้าแลบ 24 ชั่วโมง ใช้แอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับชาวบ้าน พบปัญหาส่งไลน์แก้ไขทันที  ขณะที่กลุ่มพัฒนาลำปางเปิด 3 นโยบายหลัก พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสังคมเมือง

หลังจากเปิดตัวกลุ่มลำปางก้าวหน้าและเปิดนโยบายออกมาแล้ว 4 ข้อ  คือ การแก้ปัญหาแม่น้ำวัง  การแก้ปัญหาไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิด  การก่อสร้างสวนสาธารณะและสวนน้ำเพิ่มขึ้น และการดูแลผู้สูงอายุ  โดยทางกลุ่มลำปางก้าวหน้าได้มีการเปิดนโยบายตามมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เผยถึงนโยบายการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างชุมชน และการจัดตั้งหน่วยสายฟ้าแลบ เชื่อมต่อกับการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลำปาง

นายสุวัฒน์ ตรีมานะพันธ์ แกนนำกลุ่มลำปางก้าวหน้า เปิดเผยว่า นโยบายต่อไปที่กำลังเปิดตัวคือ โครงการก่อสร้างสะพานลดปัญหาแออัดของชุมชนและปัญหาจราจรในพื้นที่บ้านดงไชย ซึ่งจากการสำรวจความต้องการของชาวบ้านพบว่า ประสบกับปัญหารถติดมาโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งเช้าและเย็น ปัจจุบันจะมีการใช้สะพานพัฒนาภาคเหนือในการสัญจรข้ามแม่น้ำวังไปอีกฝั่งหนึ่ง  ชาวบ้านจึงมีความต้องการให้มีการสร้างสะพานอีกจุดเพื่อเชื่อมต่อหมู่บ้านระหว่างบ้านดงไชย ไปยังบ้านดงม่อนกระทิง โดยทางกลุ่มจะเปิดนโยบายอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

นายปุณณสิน มณีนันท์  ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี  กล่าวว่า อีกนโยบายหนึ่งที่เตรียมจะเปิดตัวคือ การจัดตั้งหน่วยสายฟ้าแลบ 24 ชั่วโมง จะเป็นการนำแอพพลิเคชั่นมาช่วยในการทำงาน รับเรื่องร้องเรียนเข้ามายังเทศบาลนครลำปาง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็จะส่งรูปภาพงานที่แก้ไขให้กับชาวบ้าน  ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะตั้งอยู่ที่ดับเพลิง จะมีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ตรวจติดตามเหตุการณ์ หากเกิดปัญหาในชุมชน เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำท่วมขัง หน่วยนี้จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขทันที โดยจะเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากปัญหาอุบัติเหตุ  หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุพบว่าใน จ.ลำปาง มีสังคมผู้สูงอายุอยู่ประมาณ  23 เปอร์เซ็นต์ โดยจะมีอยู่ 9 เปอร์เซ็นต์ที่อยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องคอยดูแล จะมีระบบสมาร์ทวอชเข้ามา เพื่อตรวจวัดชีพจร ความดัน เบาหวาน แจ้งเตือนการผิดปกติเบื้องต้นของผู้สูงอายุ เชื่อมโยงไปกับหน่วยสายฟ้าแลบ 24 ชั่วโมง  ที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันที   ซึ่งทางกลุ่มมองว่าผู้สูงอายุเป็นคลังสมองที่สำคัญของลำปาง  เป็นผู้ที่มีความรู้มาก เพียงแต่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง จึงต้องสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ร่างกายที่แข็งแรงให้ก่อน   นอกจากนั้นจะมีการสร้างศูนย์สังคมผู้สูงอายุ โดยใช้อาคารของโรงเรียนเทศบาลที่มีอยู่ มาใช้ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ให้มีรายได้  รวมทั้งจัดทำโปรแกรมสุขภาวะ4.0  เมื่อผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียน ก็จะรวบรวมไว้ในคอมพิวเตอร์ ทำให้รู้ข้อมูลการป่วยและโรคต่างๆได้จากการตรวจสอบทางจีพีเอส เพื่อกำหนดการวางแผนการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น เราจะสร้างวัฒนธรรมผู้สูงอายุให้อยู่คู่กับเทคโนโลยีเหมือนประเทศญี่ปุ่น  

ทั้งนี้ การจัดทำนโยบายต่างๆ มีนักวิชาการทำการศึกษารองรับอยู่ ไม่ใช่การจัดตั้งขึ้นมาโดยไม่มีจุดหมาย ซึ่งจะทยอยเปิดนโยบายออกมาเรื่อยๆ โดยการศึกษาจากความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  โดยทางกลุ่มลำปางก้าวหน้าได้เตรียมไว้หลายเรื่อง เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา และการสืบสานประเพณีเก่าแก่ เป็นต้น

ด้านกลุ่มพัฒนาลำปาง นำโดยนายอภิชัย สัชฌะไชย หัวหน้ากลุ่มฯที่ได้แยกตัวออกมานั้น ได้เปิดตัวกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับเปิดนโยบายกลุ่มหลักๆ โดยเปิดเผยว่า กลุ่มพัฒนาลำปางเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะพัฒนา ได้มีการรวมตัวกันในหลากหลายอาชีพ มีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาจังหวัดลำปาง

นโยบายหลัก 3 ส่วน การพัฒนาเศรษฐกิจ  จากการสำรวจพบการค้าขายซบเซา กำลังซื้อลดลง จึงมีแนวคิดว่าต้องดึงเงินจากต่างจังหวัดเข้ามา สิ่งที่ง่ายที่สุดคือการพัฒนาการท่องเที่ยว ทำให้ดีคนจะเข้ามามากขึ้น หลักๆเลยคือการพัฒนาแม่น้ำวังที่ไหลผ่านกลางเมือง ปัจจุบันได้ทรุดโทรมลงไปมาก ต้องทำการสร้างแลนมาร์คขึ้นมาใหม่ จัดกิจกรรมทางน้ำ มีการแข่งเรือยาว ล่องเรือชมแม่น้ำ เป็นต้น สิ่งที่สองคือรถม้า พูดถึงลำปางจะรู้ว่ารถม้ามาเป็นอันดับ 1 หากสามารถพลิกฟื้นรถม้าขึ้นมาได้ สร้างเส้นทางรถม้าที่น่าใจ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม  ตกแต่งไฟกลางคืนให้สวยงาม นั่งรถม้าชมเมืองได้ตอนกลางคืน นั่งชมเมืองเก่าและวัดเก่าต่างๆ  นอกจากนั้นต้องพัฒนาเรื่องจัดอบรม การจัดสอบ จัดแข่งขันต่างๆที่ จ.ลำปาง จะเห็นว่าช่วงที่มีการจัดสอบ หรือแข่งขัน คนจะเข้ามาจำนวนมาก การท่องเที่ยวก็จะต้องดี

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งสำคัญคือผู้สูงอาย  ต้องเตรียมความพร้อม เช่นสถานที่ต่างๆต้องเอื้อต่อผู้สูงอายุได้  น้ำไหลไฟสว่างถนนหนทางดี  สำรวจสวนสาธารณะทุกแห่ง พบว่าเสื่อมโทรมไปมาก อยากได้แนวคิดสวนสาธารณะยุคใหม่ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และสัตว์เลี้ยง  ควรจะมีประโยชน์อื่นๆด้วย ที่เสริมการท่องเที่ยว เช่นการจัดสวนดนตรี จัดสวนดอกไม้  เป็นที่ปิกนิกของกรอบครัวได้  เป็นต้น

การพัฒนาเมือง สิ่งที่อยากทำคือ ระบบการขนส่งมวลชน การให้บริการสาธารณะ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ว่าทำได้ในมิติใดบ้าง รวมไปถึงการทำระบบสมาร์ทซิตี้ที่จะนำมาปรับใช้ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ซึ่งจะมีการให้ข้อมูลต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1246 วันที่ 4 - 17 ตุลาคม 2562)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์