วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รับผู้ว่าฯ หมูป่าคึก ลุยแก้หมอกควัน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

แห่ต้อนรับ ผู้ว่าฯหมูป่าอย่างคึกคัก หลังเดินทางมาถึง จ.ลำปาง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในจวนผู้ว่าฯ
ทำงานแรกประชุมหัวหน้าส่วนมอบนโยบาย เริ่มต้นที่การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้เดินทางจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มายังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยมีเหล่าข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนให้การต้อนรับอย่างคึกคัก ซึ่งเมื่อเข้ามาถึงประตูจวนผู้ว่าฯ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อให้การต้อนรับเป็นอันดับแรก   จากนั้นได้ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ก่อนที่จะเดินมาทักทายกับผู้ที่เดินทางไปต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

ในการเดินทางมาถึงจวนผู้ว่าราชการฯในครั้งนี้ เป็นการเดินทางมาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อที่จะเริ่มทำงานปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จะเป็นการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันแรก  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จะได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในจังหวัดลำปาง พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ทั้งสองนิกาย ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง พบปะส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับมอบนโยบาย

ต่อมา วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางเข้ารับตำแหน่งเป็น วันแรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายหลังเข้าสักการะสิ่งศักดิ์ในห้องปฏิบัติงานแล้วได้มีการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดลำปางในทุกมิติ ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะการทำให้คนลำปางมีความสุขในทุกด้าน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนทั้งปกครองจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และเครือข่ายมวลชน เตรียมพร้อมจัดทำแผนการดำเนินงาน

ซึ่งในระยะเร่งด่วนนี้ 1.กำหนดให้มีการลงพื้นที่รณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าแก่ประชาชนในเดือนพฤศจิกายน 2562  2. นโยบายสร้างเมืองลำปางสะอาดน่าอยู่น่าเที่ยว พร้อมจัดระเบียบทั้งด้านทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างการเป็นเมืองที่สะอาดมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ รวมทั้งรณรงค์งดการใช้โฟมและถุงพลาสติก 3. บริหารจัดการด้านทรัพยากรแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดตลอดจนสำนักงานพาณิชย์ ติดตามเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจนข้อมูลปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร 4.ภาคการท่องเที่ยว เตรียมดึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดลำปางกลับมาคึกคัก ยกระดับการท่องเที่ยวเอกลักษณ์ท้องถิ่น เน้นเชิญชวนภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคเอกชนรายใหญ่ขึ้นรถไฟไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม CSR ที่จ.ลำปางให้มากขึ้น

 และในระยะยาว คือ เดินหน้าการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร อย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรมใหญ่ระดับจังหวัดและอำเภอทุกเดือน การสร้างความปลอดภัยรวมทั้งด้านความมั่นคง รณรงค์สร้างความเข้าใจให้ทุกวัยห่างไกลจากยาเสพติด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หวังให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยกำหนดเป้าหมายระยะยาวให้ประชากรในจังหวัดลำปางมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมีเพิ่มขึ้นเป็น 120,000 -150,000 บาท ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1246 วันที่ 4 - 17 ตุลาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์