วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนอำเภอแม่เมาะ "หุบเขาแห่งไอที"

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดแก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่เมาะพร้อมชูนโยบายขับเคลื่อนอ.แม่เมาะหุบเขาแห่งไอที

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่านตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดลำปางแก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดลำปางที่สำคัญๆ ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหมอกควันไฟป่า เรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะพื้นที่สวนสาธารณะที่ต้องมีความสวยงามและประชาชนที่ไปใช้บริการต้องมีความปลอดภัย นโยบายลำปางปราศจากโฟมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งจะเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังขอให้ทุกหมู่บ้านชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้คนในพื้นที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเชิญชวนให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ เน้นการรณรงค์สวมใส่หมวกกันน๊อค

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอแม่เมาะถือเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีศักยภาพทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นทุนเดิม ดังนั้นสิ่งที่ควรมีการพัฒนาต่อยอดคือเรื่องของการสร้างให้เป็เมืองท่องเที่ยวเชิงชุมชนโดยการช่วยการรักษาและสานต่อโครงการ OTOP นวัตวิถีรวมทั้งการส่งเสริมให้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้เมืองด้านไอที ซึ่งเห็นได้จากการมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยตลอดจนมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีในโรงไฟฟ้าแม่เมาะหากทำได้ก็จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์