วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลานนาโพสต์ รับรางวัล "ช่อสะอาด" ปี62

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 62 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล NACC Awards 2019 หรือรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2562  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนที่มีส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

โดยหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวชมเชย ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ จากผลงานทลายกำแพงระบบอุปถัมภ์เปิดทางสิทธิชุมชนคนแม่เมาะ ซึ่งเป็นการพิจารณาให้รางวัล  โดยลานนาโพสต์ไม่ได้ส่งข่าวประกวดแต่อย่างใด

ในวันดังกล่าว น.ส.วริษฐา ภักดี เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้เข้ารับรางวัลจาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมกล่าวขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ ป.ป.ช.ได้เห็นถึงการทำงานสื่อของหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการรายงานข่าวทุจริต คอรัปชั่น และได้มอบรางวัลให้ในครั้งนี้ รางวัลจะเป็นกำลังใจอย่างสำคัญต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์