วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วิทยาลัยอินเตอร์เทค ร่วมกับบริษัท ซีพีออลล์ฯ มอบทุนการศึกษา โครงการ “บัณฑิตพรีเมียม” 75 ทุน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วิทยาลัยอินเตอร์เทค ร่วมกับบริษัท ซีพีออลล์ฯ มอบทุนการศึกษา โครงการ บัณฑิตพรีเมียม” 75 ทุน รวม 15 ล้านบาท การันตีเรียนสาขานี้จบแล้วมีงานทำแน่นอน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2462  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม Auditoriums อาคาร LIT 2004 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ผศ.ดร.กรวิก พรนิมิต รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  ร่วมกับผู้บริหารซีพีออลล์ จำกัด มหาชน  จัดงาน Open house 2019 พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการ บัณฑิตพรีเมียมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพสูง และสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ และสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของวิทยาลัยฯและบริษัทฯ

 

ภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 75 ทุน ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จาก จ.ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแพร่  ทุนละ 2 แสนบาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 15 ล้านบาท โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ และนักเรียนเรียนดีฐานะยากจน โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาเทอมละ 50,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี รวม 2 แสนบาท  จากนั้นรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้สู่การทำงานในอนาคต โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์  และติวเตอร์ภาษาไทย โดยครูลิลลี่ กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์

 

ผศ.ดร.กรวิก พรนิมิต รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  กล่าวว่า  สำหรับโครงการ บัณฑิตพรีเมียมจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ที่วิทยาลัยอินเตอร์ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สาขาบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 75 ทุน โดยนักศึกษาจะได้เรียนในหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทีวิทยาลัยฯ 50% และอีก 50% ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกิจการและพื้นที่ที่จัดหาให้ มีรายได้ระหว่างเรียน มีที่พัก เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) จากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง สามารถเข้าทำงานกับซีพีออลล์จำกัด(มหาชน) ในตำแหน่งผู้จัดการ หรือผู้บริหารร้านค้าปลีก (7-11) และมีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงานตามลำดับความก้าวหน้าในการทำงานของซีพีออลล์จำกัด(มหาชน) และมีโอกาสในการทำงานด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งสามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

 

ผศ.ดร.กรวิก กล่าวอีกว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสำหรับเด็กที่กังวลว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะไม่มีงานทำ ซึ่งถือว่าเป็นการตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน เด็กนักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ และมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อจุนเจือครอบครัวได้อีกด้วย  ยังสามารถต่อยอดไปสู่การทำงาน เด็กจะได้เข้าทำงานที่บริษัทซีพีออลล์ได้ หรือหากต้องการจะไปขยายธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะมีช่องทางการทำงานได้มากขึ้น เนื่องจากเด็กได้ฝึกเรียนรู้ มีประสบการณ์มาแล้ว จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พิจารณาสาขาวิชานี้เป็นทางเลือกอีกสาขาหนึ่งShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์