วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เยาวชนลำปางแสดงผลงาน ภาพวาดบนกำแพง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

กลุ่มเยาวชนนักเรียนในลำปาง แสดงศิลปะวาดภาพบนกำแพงด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและความร่วมมือจากศิลปินชาวอเมริกัน ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นลำปาง ออกมาเป็นภาพวาด “ศิลปะภาพวาดบนกำแพง” พลังเยาวชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของลำปาง


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารฟองหลี อาคารเก่าแก่อายุกว่า 129 ปี ตั้งอยู่ภายในชุมชนกาดกองต้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เปิดงานศิลปะภาพวาดบนกำแพง พลังเยาวชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของลำปาง Participatory Community Mural Project:Youth Empowerment and Cultural Diversity in Lampang โดยมีนางแอนนา โรเจอร์ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วยสำหรับการจัดโครงการนี้ เริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา มาจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี และหอศิลป์ ลำปาง ได้จัดโครงการกิจกรรมศิลปะภาพวาดบนกำแพง "ศิลปะภาพวาดบนกาแพง พลังเยาวชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของลำปาง" ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพวาดบนกำแพงด้วยความร่วมมือร่วมใจและ ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ โครงการยังส่งเสริมความสัมพันธ์อัน แน่นแฟ้นในชุมชนซึ่งเปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านผลงานศิลปะนี้ด้วย โดยผลงานชิ้นนี้เกิดจากการสร้างสรรค์ของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ภายใต้การกับดูแลจากนางแอนมารี สแว็ก (Annemarie Zwack) ศิลปินชาวอเมริกันศิลปิน ได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปทางไกล เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชน โดยมีโจทย์พวกเขาวาดภาพที่แสดงออกถึงความสุขและความภาคภูมิใจในจังหวัดลำปาง ก่อนจะนำภาพเหล่ามาเป็นแรงบันดาลใจ สำหรับการสร้างแบบร่างผลงานให้เยาวชนได้เติมแต่งจนเสร็จสมบูรณ์ และได้เปิดให้เที่ยวชมอย่างเป็นทางการที่ อาคารฟองหลี กาดกองต้าลำปาง ได้ตลอดทุกวัน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์