วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เหมืองลิกไนต์ แม่ทะ คนไม่สะท้อน ปูนไม่สะท้าน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วามเคลื่อนไหวต่อต้านโครงการเหมืองลิกไนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ (ลำปาง) จำกัด ที่แม่ทะ วูบวาบไปมาอยู่ก่อนหน้านี้ แต่ดูเหมือนไปไม่สุดทาง ไม่มีระบบ ไม่มีผู้นำชัดเจน จึงขาดพลังที่จะปลุกกระแส ให้เกิดแนวร่วมที่กว้างขวาง รวมทั้งสร้างความสนใจให้กับสื่อมวลชนไม่ว่าในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ชัยชนะ

หากในขณะเดียวกัน กระบวนการสร้างความเข้าใจ การสื่อสารไปยังชาวบ้านของเจ้าของประทานบัตร ก็ไม่เข้มแข็งมากพอ ที่จะลดกระแสความไม่เข้าใจ ความไม่พอใจของชาวบ้านได้ สถานการณ์จึงเป็นไปในลักษณะที่ชาวบ้านก็ยังไม่สามารถสะท้อนความกังวลห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เห็นภาพชัดได้ ทางด้านบริษัทปูน ก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอย่างไร ในท่ามกลางความอึมครึม ที่ยังคงดำรงอยู่

คนแม่ทะ ต่อต้านเหมืองลิกไนต์ของบริษัทปูน เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ด้วยบริบทของสังคม ที่เหมืองลิกไนต์เกิดขึ้นครั้งแรกที่ลำปาง แต่คนแม่ทะ ก็ต้องเข้าใจว่า โลกเปลี่ยนไปแล้ว วิทยาการสมัยใหม่ ได้สร้างหลักประกันในปัญหาที่เหมืองเหล่านี้ จนไม่ต้องเป็นห่วง กังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสุขภาพอนามัยของประชาชนอีก

เรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่อธิบายไม่ยากนักในยุคแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แม้การทำเหมืองลิกไนต์ครั้งนี้อาจไม่ได้ใช้พื้นที่ หรือสร้างผลกระทบมากมาย เมื่อเทียบกับเหมืองอื่นๆ หรือบริษัทปูน ในพื้นที่อาจไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดแทนบริษัทปูนใหญ่ได้ทั้งหมด แต่ก็จำเป็นจะต้องมีแผนสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน โดยเฉพาะประเด็นที่อ่อนไหวอย่างยิ่ง

หากปูน ลำปางไม่พร้อม ไม่สามารถ หรืออาจถูกกำหนดขอบเขตในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก หากแผนสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ จะถูกกำหนดจากปูนกรุงเทพ โดยที่ผู้บริหารระดับสูงไม่ควรเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง อย่างน้อย 2 ฉบับ เมื่อราว 2 สัปดาห์ก่อน คือ ไทยรัฐ และมติชน มี Supplement หนา 40 หน้า อธิบายความ เรื่อง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหมือง เป็นเขื่อน ก็ล้วนมีปัญหาผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้ความเพียรพยายามอธิบายทำความเข้าใจกับสังคมทั้งสิ้น

เขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว เป็นเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกในลำน้ำโขง กั้นแม่น้ำโขง สร้างโดย CKPower บริษัทในกลุ่ม ช.การช่าง พวกเขาอธิบายว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี เป็นต้นแบบด้านวิศวกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำคัญคือ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ย้ำว่า ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน คนท้องถิ่นคือกลุ่มแรกที่เขาคิดถึงเสมอ

 “..ไม่ว่าโรงไฟฟ้าเราจะไปอยู่ที่ไหน จะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น เราจึงต้องดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนจนกว่าจะมั่นใจได้ว่า ชาวบ้านสามารถยืนอยู่ได้ และมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองในระยะยาว โดยยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน”

เหมืองลิกไนต์ ที่แม่ทะเล็กกว่าหลายเท่า แต่ปัญหาความเดือดร้อน ความกังวลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม จะเล็กใหญ่ก็เท่ากัน ดังนั้น ในขณะที่ชาวบ้านต้องรวมตัวกันให้ติด เป็นระบบ บอกความกังวลชัดเจน ปูนลำปาง ก็ต้องมีแผนสื่อสาร สร้างความเข้าใจในนามของผู้บริหารไม่ว่าจะที่ลำปาง หรือกรุงเทพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้าน ไม่ต้องทอดเวลารอสถานการณ์ข้างหน้า จนสูญเสียโอกาสในการลงทุนไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1248 วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์