วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แพทย์แผนไทย-แพคเกจสุขภาพ ผอ.ใหม่ร.พ.ลำปางบุกทุกพิกัด

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางคนใหม่ วางนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลลำปาง เพื่อเป้าหมายการให้บริการที่พัฒนาไปจากเดิมที่ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาบางจุดที่รอการแก้ไข

นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางเผยว่า ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยก็ประสบกับภาวะคนไข้ที่มาใช้บริการมีจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของการให้บริการพื้นฐานบางจุดล่าช้า ดังนั้นสิ่งที่โรงพยาบาลลำปางต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข คือ การพัฒนาศักยภาพหน่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาลในทุกมิติ เพื่อลดความแออัดของการให้บริการ ตั้งแต่จุดทะเบียนบัตร คิวรอการพบแพทย์ ในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ขณะเดียวกันต้องเร่งพัฒนาเครือข่ายการบริการข่ายโรงพยาบาลขนาดกลาง ( M2 :Middle – level Hospital) ซึ่งหมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ขึ้นไปที่มีแพทย์เวชปฏิบัติหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3 – 5 คน  และแพทย์เฉพาะทางครบทั้ง 6 สาขาหลัก ในพื้นที่รองรับผู้ป่วยเบื้องต้นเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์สิ่งสำคัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ยังต้องการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนชาวลำปาง โดยผ่านทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นตู้รับแสดงความคิดเห็น หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ

- พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ในด้านของการให้บริการเฉพาะด้านที่ให้ความสำคัญมาก คือ การสนับสนุนทุกด้านเพื่อต่อยอดศักยภาพศูนย์หัวใจของ รพ.ลำปางที่กระทรวงสาธารณะสุขพัฒนาให้เป็นศูนย์รักษา ผ่าตัดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ที่มีอยู่เดิมแล้ว ให้เป็นระดับแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่า ลำปางจะก้าวไปถึงเป้าหมายดังกล่าวอย่างแน่นอน  พร้อมวางเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตและร่วมผลิตแพทย์เฉพาะทางให้ครบทุกสาขา (อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญีแพทย์) นอกจากนี้ยังจะพัฒนาบริการด้านโรคมะเร็งกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง

- คลินิกแพทย์แผนไทย

ลานนา Bizweek ได้สอบถามในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการให้บริการด้านแพทย์ทางเลือกและแพทย์ แผนไทย ว่าจะมีการวางกรอบนโนยายหรือไม่อย่างไร นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ กล่าวว่า ในเรื่องนี้ กระทรวงสาธารณะสุขได้ ให้ความสำคัญ และฝากให้วางแนวทางเรื่องการแพทย์แผนไทยอยู่ในแผนการพัฒนา เช่นเดียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลลำปางเป็น 1 ใน 12 โรงพยาบาล นำร่องในการเปิดให้บริการ คลีนิคกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นบริการแพทย์ทางเลือกให้กับผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันได้ให้ความสนใจรับการรักษาแพทย์แผนไทย เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาง รพ.ลำปางมีบุคคลากรแพทย์แผนไทย เพียง 1 คน ให้บริการห้องคลีนิคสัปดาห์ละ 3 วัน ส่วนแพทย์ผู้เชียวชาญด้านกัญชา มี 2 คน ทั้งนี้จะต้องหารือร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อวางแนวทางการจัดตั้งคลีนิคแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยบริการเฉพาะอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมานอกเหนือการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเพิ่มบุคคลการแพทย์แผนไทย เข้ามาในระบบการให้บริการด้วยเช่นกัน

-เปิดมิติใหม่แพคเกจบริการสุขภาพสู่ตลาดท่องเที่ยว

ในประเด็นนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางระบุว่า ในยุคปัจจุบัน เริ่มการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องในวงการแพทย์กันแพร่หลายขึ้น ทั้งในต่างประเทศและในไทยในรูปแบบของการ ขายแพคเกจบริการด้านสุขภาพต่างๆเช่น การตรวจสุขภาพ หรือการให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป จากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ไปพร้อมกับโปรแกรมพักผ่อน ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาล

ปัจจุบัน โรงพยาบาลรับและเอกชนหลายแห่งก็เริ่มพัฒนาการเชื่อมโยงการให้บริการกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงเข้ามาเท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วถือโอกาสตรวจสุขภาพ หรือรับบริการทางการแพทย์ในแนวของการส่งเสริมสุขภาพดี  ทางรพ.ลำปางเองก็สนใจ เพราะลำปางเป็นเมืองสงบ น่าอยู่ มีสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะกับการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อน และดูแลสุขภาพ หากมีโปรแกรมตรวจดูแลสุขภาพดีๆ ซึ่งโรงพยาบาลลำปางเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ หากสามรถพัฒนาแนวคิดนี้ร่วมกับบริษัทท่องเที่ยวเอกชนก็อาจจะเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวและการแพทย์เข้าจังหวัดลำปาง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเพียงแนวคิดที่ยังต้องหารือความเป็นไปได้ในอนาคต

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1248 วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์