วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อบจ.ลำปางร่วมสืบสานและส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ประเพณีลอยกระทง มีการเรียกขานต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด บ้างเรียก ประเพณียี่เป็ง ซึ่งเป็นภาษาล้านนา คำว่า ยี่หมายถึง เดือนสอง เป็งหมายถึง คืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง เป็นการนับวัน ตามแบบล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของภาคกลาง แต่ที่จังหวัดลำปาง เรียก ประเพณีล่องสะเปาเป็นภาษาพื้นเมืองท้องถิ่นสะเปามีรูปร่างคล้ายเรือสำเภา ล่องสะเปาหมายถึงการนำเรือสำเภาลอยไป ตามลำน้ำ เชื่อว่าเป็นการส่งบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ เป็นการลอยทุกข์ลอยโศก และเพื่อบูชาขอขมาแม่น้ำ ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของชาวลำปาง และมีแห่งเดียวในประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ในการ จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้เล็งเห็น ความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จึงบูรณาการการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน และเทศบาลนครลำปาง จัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนรักษาหวงแหนคุณค่าความเป็นไทย โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้วจัดงานป๋าเวณียี่เป็งเวียงละกอน ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางชม...กระทงใหญ่กลางน้ำประกวดแม่เฮือนยี่เป็งการแสดงศิลปพื้นบ้านตำบลบ่อแฮ้ว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2462 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน จัดงานประเพณีลอยกระทงแจ้ซ้อน - เมืองปาน ณ ริมน้ำมอญ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางชมพิธีขอขมาและยอคุณแม่น้ำมอญขบวนรถกระทงใหญ่ประกวดหนูน้อยนพมาศประกวดนางนพมาศ

วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับเทศบาลนครลำปางจัดงานล่องสะเปาจาวละกอน ณ ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัยและข่วงนครอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางชมประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-สะปาคำประกวดสะเปารถใหญ่-สะเปารถเล็กประกวดสะเปาลอยน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย

ลอยกระทงปีนี้ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมอบจ.ลำปางขอเชิญชวนประชาชนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เพื่อลดปริมาณขยะรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์