วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

3 ผู้ใหญ่บ้าน ยื่นอุทรณ์ ขอคืนเก้าอี้ชี้คดียังไม่จบ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

3 ผู้ใหญ่บ้านถูกสั่งพ้นตำแหน่ง เตรียมยื่นอุทธรณ์เรียกร้องความยุติธรรม ยันได้รับเลือกมาอย่างถูกต้อง ระบุศาลคดีอาญายังไม่จบ หากถูกตัดสินให้มีโทษ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านคนเดิมก็ต้องพ้นตำแหน่งอยู่ดี 

จากกรณีศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่สั่งลงโทษไล่ออกนายมนตรี จำปาคำ จากตำแหน่งกำนันตำบลนาสัก และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ  คำสั่งไล่ออกนายวิช อินจันทร์ จากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ  และคำสั่งไล่ออกนายคำเภา บุญมา จากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.แม่เมาะ  และให้ทั้งสามคนกลับเข้ารับตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.57  ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องทั้งสามได้กลับเข้ารับตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้ เว้นแต่ผู้ฟ้องรายใดมีอายุเกิน 60 ปี ซึ่งไม่สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้แล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย พิจารณาคืนสิทธิประโยชน์ระหว่างที่ออกจากตำแหน่งตามกฎหมายและระเบียบกำหนดต่อไป  โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือคำสั่งไปยังนายอำเภอแม่เมาะ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 ที่ผ่านมา

ต่อมาวันที่ 4 ธ.ค. 62 นายอำเภอแม่เมาะ ได้มีหนังสือเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งนายกิตติชัย กันแก้ว กำนันตำบลนาสัก อ.แม่เมาะ ให้นายมนตรี จำปาคำ กลับเข้ารับตำแหน่งกำนันตำบลนาสัก  เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งให้นายเสมียน แก้วชัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.นาสัก ให้นายมนตรี จำปาคำ กลับเข้ารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5   เพิกถอนคำสั่งนายอบ สอนทิพย์ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.แม่เมาะ  ให้นายคำเภา บุญมา กลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.แม่เมาะ  เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งนายศรีมา แก้วรวม ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.นาสัก และดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายนิช อินจันทร์ มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จึงต้องพ้นการดำรงตำแหน่ง และเพิกถอนคำสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ 5 ต.นาสัก หมู่ 7 ต.นาสัก และหมู่ 5 ต.แม่เมาะ ออกจากตำแหน่ง  และสั่งให้กลับเข้ามารับตำแหน่งแล้วแต่กรณี

ลานนาโพสต์ได้สอบถามไปยัง นายกิตติชัย กันแก้ว อดีตกำนันตำบลนาสัก อ.แม่เมาะ เปิดเผยว่า  ตนได้รับหนังสือคำสั่งจากนายอำเภอแม่เมาะแล้วเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 62   ที่ผ่านมา ตอนนี้ได้ออกจากตำแหน่งกำนันตำบลนาสักแล้ว โดยคนเดิมกลับมารับตำแหน่ง แต่ตนก็ยังมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.นาสักอยู่เหมือนเดิม  ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลนาสักมา 14 เดือน แต่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านอีก 2 คน คือนายเสมียน แก้วชัยวงศ์ และ นายอบ สอนทิพย์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งไปเลย  ยังดีที่ค่าตอบแทนที่เคยได้มาไม่ถูกเรียกคืน เพราะถือว่าเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ 14 เดือนที่ผ่านมา  แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้จะได้มีการยื่นอุทธรณ์ เพราะพวกเราได้รับเลือกมาอย่างถูกต้อง ให้เป็นตัวแทนของชาวบ้านในการประสานงานกับหน่วยงานในด้านต่างๆ  อยู่ๆก็ถูกปลดออกโดยไม่มีความผิดอะไรเลย  ซึ่งมองว่าในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านคนเก่าก็ยังติดคดีอาญาอีกศาลหนึ่งอยู่  ยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด น่าจะให้แล้วเสร็จก่อน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรึกษาทนายความ เพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อนายอำเภอแม่เมาะภายในกำหนด 15 วัน

ด้านนายเสมียน แก้วชัยวงศ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.นาสัก กล่าวว่า  เดิมตนเองมีตำแหน่ง ส.อบต. แต่เมื่อตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลงจึงได้ลาออกจาก ส.อบต. เพื่ออาสาจะมาเป็นตัวแทนชาวบ้านในหมู่บ้านของตนเองและได้รับเลือกผู้ใหญ่บ้าน  แต่ก็ได้ถูกปลดจากตำแหน่งโดยที่ไม่ได้กระทำความผิด อยากจะเรียกร้องโดยการจะรวมตัวกันจะไปยื่นอุทธรณ์ ขอให้พิจารณาให้ทำหน้าที่ต่อ เนื่องจากคนเก่าก็ยังมีคดีที่ยังต้องตัดสินอยู่ ขอให้คดีสิ้นสุดก่อน ถ้าหมดคดีอาญาและศาลตัดสินแล้ว จะมีความผิดหรือไม่อย่างไรก็จะยอมรับในส่วนนั้น  แต่หากว่าตอนนี้คนเดิมกลับเข้าทำหน้าที่แล้วศาลตัดสินออกมาว่าเขามีความผิดต้องได้รับโทษ ก็ต้องออกจากตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ดี  โดยตนเองก็จะเสียสิทธิ์ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปด้วย จึงอยากให้คดีถึงที่สุดก่อน เลยจะรวมตัวกันยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้พร้อมกัน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1251 วันที่ 13 - 26 ธันวาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์