วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2563

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

รายงานข่าวจากอบจ.ลำปางแจ้งว่าตามที่อบจ.ลำปาง ได้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อให้บริการแก่คนพิการในพื้นที่และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างพลังให้กับคนพิการมากที่สุด จึงบูรณาการร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดลำปาง ประจำปี2563แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดลำปาง จำนวน 70 คน  ระหว่างวันที่ 2426 มกราคม2563เวลา 09.0021.00 น. ณโรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
- กิจกรรมกลุ่มสร้างกำลังใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ
- การเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
- กิจกรรมเรียนรู้ปัญญาสามฐาน
- กิจกรรมกงล้อสี่ทิศ
- กิจกรรมเป็ดชิงพื้นที่
- กิจกรรมต่อเลโก้มหาสนุก
- กิจกรรมแม่นำพิษ
- กิจกรรมกลุ่มสุนทรียสนทนา

และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์คนพิการไทยและจังหวัดลำปาง รวมถึงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์คนพิการ กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับ เสริมสร้างพลังความมั่นใจ การเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ทำให้สามารถดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์