วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง ขานรับแนวทางความปลอดภัยภายในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ต้อนรับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดลและคณะ ที่เดินทางมาตรวจสอบความปลอดภัยของฐานต่างๆ ภายในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือ สวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ.ลำปาง เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บของเด็ก

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า การสร้างสนามเด็กเล่นแนวแอดเวนเจอร์หรือการผจญภัย อาจทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องเล่นต่างๆ ชำรุดเร็วขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดระบบตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยตรวจเช็คเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน หากอุปกรณ์ใดชำรุดหรือพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตรายต้องปิดการเล่นในจุดนั้น โดยติดป้ายเตือนหรือพันเทปรอบบริเวณดังกล่าวเพื่อแสดงให้ทราบว่า ห้ามเล่น

ยกตัวอย่างฐานบ้านบนต้นไม้ที่มีการปีนป่าย เป็นฐานการผจญภัย ก็ต้องทำราวกั้นทั้งสองด้าน และควรมีเครื่องกันกระแทกกรณีตกหล่น เช่น ตาข่าย ส่วนฐานที่มีการไต่เชือกระหว่างต้นไม้ก็เช่นกันควรมีที่กันกระแทกหรือตาข่ายกั้นและเชือกเซฟตี้ซึ่งจะทำให้เด็กได้เล่นผจญภัยและเรียนรู้ที่จะเซฟตี้สร้างความปลอดภัยให้ตนเอง เป็นต้น

ในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาไม่อาจนำเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่นทางอุตสาหกรรมมาใช้ได้ จึงต้องปรับประยุกต์ตามความเหมาะสม นำเอาธรรมชาติมาเป็นแนวป้องกัน เช่น เรื่องของคำเตือน การกำหนดกฎเกณฑ์ อย่างน้อยพ่อแม่ที่ไปเฝ้าจะได้อ่านและรู้ถึงข้อจำกัดของฐานการเล่นต่างๆ ถือเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างกัน สร้างความปลอดภัยและการผจญภัยไปด้วยกัน ส่วนจุดใดที่อาจเป็นอันตรายต้องมีป้ายแจ้งเตือนให้ทราบชัดเจน

ทางด้านนางสุพรรณีฯ กล่าวว่า อบจ.ลำปางมีความยินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลความปลอดภัยและพัฒนาการของเด็ก โดยอบจ.ลำปางมีความตั้งใจที่จะสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้านของเด็กๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ และต้องยอมรับว่าการสร้างฐานต่างๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บางจุดมีการเร่งสร้างเพื่อให้ทันต่อการจัดงานวันเด็กที่ผ่านมา เช่น ลานน้ำพุ และการนำยางเก่ามาจัดวางกับทราย จึงอาจจะไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยมากนัก แต่เมื่อคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลความปลอดภัยและพัฒนาการของเด็ก ได้เดินทางมาศึกษาสภาพพื้นที่และให้คำแนะนำในแต่ละฐาน ทางอบจ.ลำปาง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ทุกคนต่อไป

อย่างไรก็ตาม นอกจากคำแนะนำของ รศ.นพ.อดิศักดิ์ที่ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แล้ว ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเล่นภายในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ช่วยดูแลบุตรหลานของท่านด้วยกรณีมีข้อจำกัดหรือข้อห้ามการเล่นบางฐาน ซึ่งเด็กเล็กอาจจะไม่รู้และเล่นซุกซนจนอาจเกิดอันตรายแก่ตนเอง ซึ่งนอกจากผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานของท่านแล้ว ทาง อบจ.ลำปาง จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดการเล่นแต่ละฐานเพื่อตรวจตราดูแลความปลอดภัยด้วยเช่นกัน.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์