วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯลำปางลั่นต้องลดการเกิดหมอกควันให้ได้ครึ่งหนึ่ง วางดัชนีชี้วัด 3 ตัว ลดฮอตสปอต ลดค่าฝุ่น ลดผู้ป่วย รอพิสูจน์อีก 5 เดือน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 63 ที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ ตัวแทนจากสำนักงานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง  สำนักงาน ปภ.ลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ฯลฯ


นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เดือนมกราคมอากาศจะเริ่มแล้ง และเป็นการเริ่มมาตรการควบคุมไฟป่า ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก   ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ครอบคลุมทั้งประเทศ   ซึ่งต้องเข้าใจธรรมชาติของสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือ  โดย จ.ลำปางมักจะประสบปัญหาหมอกควันก่อนจังหวัดอื่น เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ   ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นมา รวม 9 วัน จ.ลำปางมีรายงานการเกิดไฟไหม้ในป่า 5 ครั้ง ซึ่งได้รับการแจ้งจากประขาชนทั้งหมด  เมื่อตรวจสอบพิกัดแล้วได้ส่งทีมเข้าไปทันที และมีการดับไฟได้ทั้งหมดแล้ว  ในปีนี้ทั้งจังหวัดได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ป่าไม้  ผู้นำชุมชน  จิตอาสา  ประมาณ 5,000 คน  กระจายไปทั่วในพื้นที่ 13 อำเภอ หวังว่าปีนี้จะทำได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

เป้าหมายได้มีการวางไว้ชัดเจน ดัชนีชี้วัดที่จังหวัดลำปางใช้ในปีนี้ค่อนข้างหนักมาก ซึ่งชี้วัดจาก 3 ตัว คือ ข้อแรก กำหนด 60 วันห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 63 ถึงวันที่ 30 เมษายน 63  ปีที่แล้วมีจุดฮอตสปอตเกิดขึ้นเกือบ 1,000 จุด แต่เรามีเป้าหมายลดจุดฮอตสปอตลงครึ่งหนึ่ง ให้เหลือ 500 จุด   ข้อสองคือเรื่องสุขภาพ ปีที่แล้วค่าเกินเกณฑ์ของ จ.ลำปาง เป็นสีแดงอันตรายต่อสุขภาพ 71 วัน เป้าหมายปีนี้จะไม่ให้ถึงสีแดง จะลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งให้เหลือ 35 วัน  และข้อสาม จากบันทึกข้อมูลเจ็บป่วยภูมิแพ้เข้ารักษาในโรงพยาบาลเกือบ 5,000 คน จะตั้งเป้าลดผู้ป่วยลง 70 เปอร์เซ็นต์ หรือเหลือ 1,500 คน โดยต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น  เราตั้งใจเต็มที่ แต่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนต้องพิสูจน์กันในอีก 5 เดือนข้างหน้า

ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต่อไปว่า จังหวัดลำปาง ได้มีการเตรียมแผนงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 61 ให้นายอำเภอเป็นหัวหน้าทีมงานในระดับอำเภอ และมีคำสั่งการแบ่งงานรับผิดชอบที่ชัดเจน  รวมทั้งได้มีการเปิดจุดให้ประชาชนได้แจ้งเหตุ 3 วิธี คือทางสายตรงเข้าศูนย์บัญชาการหมอกควัน  ทางแอพพลิเคชั่นไลน์  และทางวิทยุสมัครเล่น อาสาสมัครในพื้นที่  และติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ  ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อประชาชนใน จ.ลำปาง  ถ้าค่าฝุ่นละอองเกิน 5 วันติดต่อกัน จะนำทีมแพทย์ลงตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาหมอกควัน และแจกหน้ากากอนามัยในส่วนที่จำเป็น  หากค่าฝุ่นสูงติดต่อกันนาน 7-10 วัน อาจจะมีการพิจารณาย้ายออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมสถานที่ไว้หลายแห่ง  ในส่วนของโรงพยาบาลก็จะเตรียมพร้อมแพทย์เฉพาะทางที่จะดูแลการป่วยทางด้านทางเดินหายใจด้วย


ด้านฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.32 ได้เตรียมกำลังไว้ 2 ส่วน  แบ่งเป็นชุดรณรงค์ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและความร่วมมือไม่ให้เผาป่า และชุดช่วยเหลือลงพื้นที่ในการดับไฟป่า   ส่วนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์  ที่มีอยู่ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด  ได้จัดตั้งสถานีดับไฟป่า 20 หน่วยดับไฟ อัตรากำลังประมาณ 700 นายกระจายอยู่ทั้ง 13 อำเภอ  แนวทางเน้นพื้นที่ชุมชน ประชาสัมพันธ์ไม่ให้จุดไฟเผาป่าเป็นอันดับแรก แต่หากเกิดไฟป่าก็จะมีการบูรณาการกำลัง มีศูนย์บัญชาการสั่งการ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล  พร้อมทั้งมีการใช้เครือข่ายป่าชุมชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในทุกพื้นที่

ฝ่ายตำรวจ ได้สั่งการรวบรวมรายชื่อผู้เก็บหาของป่ามาไว้ในบัญชีของสถานีตำรวจ และประชาสัมพันธ์การบุกรุกแผ้วถาง เผาป่า  หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายก็พร้อมที่จะดำเนินการทันที  โดยมีการเก็บรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ มีกล้องวงจรปิดเอาไว้ตรวจสอบหาผู้กระทำผิด   สำหรับเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการบูรณาการประสานงานจัดทำแผนแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการเตรียมการภาครัฐในกระทรวงเกษตร 24 หน่วย รณรงค์ให้งดการเผา มีการติดตามประเมินผลทุกเดือน ซึ่งในพื้นที่เกษตร จ.ลำปาง 1.5 ล้านไร่ มีการปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมให้ไถกลบตอซังและนำเศษวัชพืชมาทำปุ๋ยอินทรีย์  เป็นต้น

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์