วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

วันเด็กเที่ยวไหนดีจำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยท่านนายก เน้นว่า เด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย


เพราะเด็กในวันนั้น คือผู้ใหญ่ในวันนี้ จึงมีคนพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆ ว่าเด็กคือกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ทั้งนี้เด็กจะเติบโตมาอย่างไร ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ความดูแลของผู้ใหญ่ด้วย หากเด็กได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดี และมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย ก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและจินตนาการของเด็ก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประเทศไทยเห็นถึงความสำคัญของเด็ก จึงมีการกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ในทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เชื่อว่าในวัยเด็ก ทุกๆ คนคงรอคอยวันนี้ และในปี 2563 วันเด็กก็กำลังจะวนมาถึงอีกครั้ง ในการนี้ก็มีหลายหน่วยงานเตรียมจัดงานวันเด็กเพื่อรอให้เด็กๆ ทั้งหลายมาล่าความสนุกในวัยเยาว์

สำหรับผู้ปกครองในจังหวัดลำปาง หากยังคิดไม่ออกว่าจะพาลูกๆ หลานๆ ไปเที่ยวงานวันเด็กที่ไหนดี วันนี้ลานนาโพสต์ก็มีที่มาแนะนำแก่ทุกท่าน

 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสาธารณะหนองกระทิง)


สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสาธารณะหนองกระทิง) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ “คิดดี คิดส์ Day” ประจำปี 2563 วัน ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ อบจ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเวทีแสดงออกที่สร้างสรรค์ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นผู้มีจิตอาสาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง อีกทั้งเพื่อการส่งเสริมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสาธารณะหนองกระทิง) ให้เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดลำปาง

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล่านิทาน / DIY ระบายสีเซรามิก / หุ่นยนต์แมงมุม / วาดภาพกำแพง “ลำปางที่ฉันรัก” / กิจกรรมนันทนาการ / เกม-การละเล่น / การแสดงบนเวที / กิจกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา / นิทรรศการ “หน้าที่พลเมือง” / การคัดแยกขยะเปียก / กิจกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างนวัตกรรม และซุ้มอาหารเครื่องดื่ม บริการฟรี! พร้อมรับของรางวัลกันมากมาย

สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประสบการณ์ของเด็กๆ ให้แต่งเติมความรู้ได้ตามวัยกับงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย สามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมประกวดต่างๆเพิ่มเติม ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร.054-324195

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้วิทย์สำหรับเด็กและเยาวชน 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ความบันเทิง ความสนุกสนาน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามความสามารถและความสนใจ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ภายในงานมีของรางวัลมากมาย อาทิ รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น ขนม และอื่นๆ ที่มีประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อมอบเป็นของขวัญ รางวัล และกำลังใจให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานจัดกิจกรรม นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ “Seience Kids จากวัสดุเหลือใช้” การจัดการขยะ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบเดี่ยว ประดิษฐ์ที่ศูนย์วิทย์ฯ ลำปาง (ให้เด็กนำเสนอ) และแบบครอบครัวสัมพันธ์ ประดิษฐ์มาจากบ้าน (ให้เด็กนำเสนอ) โดยสามารถส่งใบสมัครภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5423 0855 ต่อ 11

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง) ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด และผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายหน่วยงานยกทัพความสนุกสนานบนเวที พร้อมของขวัญ ของรางวัลมาฝากน้อง ๆ หนูๆ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งในงานนี้ยังรณรงค์พกถุงผ้า ลดขยะ พลาสติก กล่องโฟมอีกด้วย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ก็ได้มีการเชิญน้องๆ เยาวชนมาสนุกสนานสร้างจินตนาการในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 “Dreamland ดินแดนแห่งความฝัน” ณ สวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30-11.00 น.

ภายในงานพบกับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์เสริมสร้างประสบการณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เกมส์มหาสนุก กิจกรรมจากพี่ๆชมรมต่างๆ ของ กฟผ.แม่เมาะ กิจกรรมวาดภาพระบายสี และพลาดไม่ได้กับลานสไลด์เดอร์สุดท้าทาย พร้อมรับของรางวัลและขนมกลับบ้านอย่างจุใจ อีกทั้งน้องๆ จะได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ข้อมูลด้านพลังงานพร้อมตื่นตาตื่นใจกับภาพยนตร์ 4 มิติ ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ อีกด้วย งานนี้ไม่มาไม่ได้แล้ว

มณฑลทหารบกที่ 32 สำหรับบรรยากาศของงานวันเด็กที่นี่ครึกครื้น ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานของตนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น มีทั้งการแสดงของหน่วยทหาร และบูทนิทรรศการให้ความรู้กับน้องๆ ให้เล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัล

ในการนี้ก็ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านพาลูกหลานไปร่วมงานวันเด็กเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ แก่เด็ก ให้พวกเขาได้มีความสุขอย่างเต็มที่ เพราะความสุขนำพาไปสู่การเติบโตที่สวยงาม

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์