วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คุยเฟื่องเรื่องศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ในฉบับที่ผ่านมาได้พูดกันมาถึงเรื่องของพื้นที่ราบอังคาร หรือพื้นที่ใจกลางมือ ฉะนั้นฉบับนี้มาว่ากันต่อเพื่อความสมบูรณ์ จึงต้องว่ากันเกี่ยวกับเส้นและเครื่องหมายที่เกี่ยวแก่เนินศุกร์นี้และเนินอื่นๆ  แสดงถึงเส้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวแก่เนินศุกร์ เนินอังคารตลอดถึงเส้นชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแสดงลายเส้นและเครื่องหมายในฝ่ามือที่ละเอียดลออดี อันจะเกิดมีขึ้นได้ในฝ่ามือของคนเรา

บุคคลใดที่มีเส้นและเครื่องหมายบนเนินศุกร์ เส้นที่ขึ้นขนานกันกับเส้นชีวิตบนเนินศุกร์ ตลอดจนถึงเนินอังคารต่ำหลายเส้น ถือว่าเป็นเส้นอิทธิพล ที่ส่งเสริมกำลังให้แก่เส้นชีวิต ทำให้ชีวิตยืนยาวดียิ่งขึ้น และได้รับความสุขจากเพศตรงข้าม เพราะถือว่าเส้นที่ขึ้นขนานกับเส้นชีวิต เฉพาะที่ใกล้เส้นชีวิตนั้น เป็นเส้นพี่เลี้ยงของเส้นชีวิต

ในมือของบุคคลใดที่มีเส้นเกิดจากเนินอังคารต่ำ ยาวลงมาทางเนินศุกร์ ปลายเส้นตอนเนินศุกร์ ที่แยกห่างออกจากเส้นชีวิต จะสามารถบ่งบอกได้ว่า บุคคลที่รักใคร่หรือคนที่เราไว้วางใจ กำลังทำใจให้เหินห่างหรือที่กำลังคิดว่าจะจากไป

ในมือของบุคคลใดที่มีเส้นแยกจากเส้นชีวิตภายในเนินศุกร์พุ่งขึ้นไปทางง่ามมือ ถ้าเป็นมือสตรี จะเป็นคนที่เสียความบริสุทธิ์ให้แก่ชาย ในวัยแรกรุ่น จึงทำให้เป็นคนที่เก็บกดถึงความรู้สึกในสิ่งที่ผ่านมา และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำจิตใจมีความทุกข์เมื่อคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต

บุคคลใดที่มีเส้นแขนงแยกจากเส้นชีวิต 3 เส้น ภายในเนินศุกร์แล้วไปรวมกันเป็นเส้นเดียวในตอนปลาย ถ้าเกิดขึ้นในมือของสตรีใดหมายถึงการเสียความบริสุทธิ์ให้แก่ชาย ในวัยรุ่นแล้วในเวลาต่อ ๆ มาก็จะถูกรบกวนอีก ตามปรารถนาของชาย ซึ่งเป็นเพียงเครื่องเล่น เพื่อหย่อนอารมณ์เท่านั้น โดยฝ่ายหญิงจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นไปในระยะนั้น หรือถ้าจะพูดกันก็ต้องบอกว่ามีความยินยอมให้ ถึงจะไม่เต็มใจก็ตาม

ในมือของบุคคลใดก็ตามที่มีเส้นหลายเส้นตัดกับเส้นชีวิต จะเป็นเรื่องที่แก่ญาติพี่น้อง ที่มักจะชอบเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง จึงเป็นอุปสรรคของตนเองในการดำเนินชีวิต ทำให้การดำเนินชีวิตของตนเองมีแต่อุปสรรคไม่ราบรื่น

ในมือของบุคคลใดที่มีเส้น ๆ หนึ่งวิ่งตัดเส้นชีวิต แล้วพุ่งเลยขึ้นไปถึงส่วนที่ 2 ของนิ้วหัวแม่มือ นั่นหมายถึงคนที่รักจะตายจาก หรือคนที่ตนรักจากไป โดยไม่สนใจในคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตนเองมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้ง

ในมือของบุคคลใดที่มีเส้นตัดชีวิตยาวพุ่งขึ้นไปถึงส่วนที่ 1 ของนิ้วหัวแม่มือ จะเกิดอันตรายถึงชีวิตจากอาวุธหรือของมีคม จึงต้องระวังไว้

ในมือของบุคคลใดที่มีเส้นโค้งขึ้นเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีกตัดเส้นชีวิต ตอนเนินอังคารต่ำ จะเกิดเจ็บป่วยหนักหรือตายโดยปัจจุบันทันด่วน

ในมือของบุคคลใดที่มีเส้นตรงขึ้นจากเนินอังคารต่ำ พุ่งขึ้นไปยังเนินพฤหัสบดี บุคคลนั้นจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ดี จะมีความก้าวหน้าไปไกล ถ้ามีดอกพิกุลที่เนินพฤหัสบดีด้วยแล้ว จะยิ่งเสริมความดีหรือความเป็นเลิศให้กับตนเอง แต่ถ้าปลายเส้นที่เนินพฤหัสบดีมีเส้น ถูกตัด นั่นหมายถึงว่าการดำเนินชีวิตที่กำลังมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้น ในบั่นปลายของความเจริญรุ่งเรืองนั้นก็จะถูกหักโค่นลงได้ถ้าขาดความระมัดระวังหรือความประมาท

ในมือของบุคคลใดที่มีเส้นจากเนินศุกร์ตัดกับเส้นชีวิต เส้นความคิดและเส้นหัวใจ แล้วพุ่งขึ้นไปยังเนินเสาร์ จะต้องระวังเพราะเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงการเกิดอุบัติเหตุจากสัตว์ 4 เท้า หรือ ยานพาหนะได้ และถ้าตอนปลายเส้น แตกแยกเป็นง่าม อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตทีเดียว หรืออย่างเช่น การใช้ชีวิตคู่ก็จะหามีความสุขในชีวิตสมรสไม่ ในชีวิตจึงจะพบอุปสรรคทำให้ขาดความสุขอยู่เสมอ

ในมือของบุคคลใดที่มีเส้นจากเนินอังคารต่ำ ตัดเส้นชีวิต ตัดความคิด และตัดเส้นหัวใจ แล้วพุ่งขึ้นไปอยู่ส่วนที่ 3 ของนิ้วกลาง ถ้าเส้นแบบนี้ได้เกิดขึ้นในมือของสตรี จะเป็นสาเหตุที่ทำให้สตรีคนนั้นมีอันตรายจากการมีบุตร หรือทำให้เกิดมดลูกพิการ

ในมือของบุคคลใดที่มีเส้นโค้งจากเนินอังคารต่ำ ตัดเส้นชีวิต เส้นความคิด เส้นหัวใจขึ้นไปหยุดอยู่ที่เนินเสาร์แล้วมีเส้นโชคยาวขึ้นมาขนานคู่เคียงกัน ให้คิดไว้ว่าเป็นเส้นพี่เลี้ยงของเส้นโชค ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่เป็นเจ้าของมือนั้น มีความสำเร็จมั่งคั่งและมั่งมี โดยการส่งเสริมสนับสนุนของบรรดาญาติ ๆ สนิทและมิตรสหาย ด้วยดีจึงทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้

สติปัญญาที่ล้ำเลิศนั้นของคนเรา ไม่ใช่จะได้มาในระยะสั้น ๆ หรือเพียงเพราะความฉลาดอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ที่ได้สะสมมาอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าคนเราขาดความขยันความอดทน โอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นค่อนข้างยาก สู้ ๆ

กำลังวัน 16 ก.พ. 2563 มีดังนี้ เด่น 6 รอง 8 ชุด 65 – 68 – 80 ชุด 965 = 968 = 680

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์