วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จับความตามข่าว วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

@@@วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เดินทางนิเทศและตรวจติดตามพระนิสิตทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

@@@สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง คัดเลือกพระนิสิตที่มีผลการเรียนดีเข้ารับทุน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ปีละ 1 รูป จนถึงปัจจุบันมีพระนิสิตได้รับทุน 4 รูป คือ พระเทวราช สุขะวัฑฒโน สำเร็จการศึกษา ปี 2562 พระทรงพล อชิโต สำเร็จการศึกษา ปี 2562  พระเชาวลิต ฐิตะสัทโท กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ พระไกรสร วิสุทธะสีโล กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

@@@นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนพดล  พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ  ตรวจเยี่ยมแถวพบปะกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำการมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ทั้งน้ำดื่มสะอาด อาหารกระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มชูกำลัง และหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งได้ร่วมทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลเจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟ เสือไฟอาสาสมัครพิทักษ์ดับไฟป่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังออกปฏิบัติการเฝ้าระวังดับไฟป่า และไปประจำตามจุดสถานีเฝ้าระวังคอยเป็นกำลังเสริมสนับสนุนและเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติงานดับไฟป่าในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดสถานการณ์

@@@วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกประกาศจังหวัดลำปางปิดป่า ห้ามใครเข้าไปดำเนินการใดๆ ในเขตพื้นที่ป่าจังหวัดลำปาง หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทไปจนถึง 2 แสนบาท  และหากทำพื้นที่ป่าเสียหายเกิน 25 ไร่ มีโทษปรับถึง 2 ล้านบาทเลยทีเดียว ขอความร่วมมือกันด้วย

@@@นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง และคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมมอบป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่นให้กับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 19 แห่ง และมอบป้ายบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ ให้กับคลินิกที่เข้าร่วมโครงการเจาะเลือดใกล้บ้าน จำนวน 4 แห่ง โดยทั้ง 2 โครงการฯ ได้เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

@@@นอกจากนั้นยังมีโครงการนำร่องเพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลาการรอคอยเจาะเลือด” หรือ แล็ปแพนด้า ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทแลบเมท เน็ตเวิร์ค จำกัด ในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ผู้ป่วยสามารถเลือกรับการเจาะเลือดที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนใกล้บ้านที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 4 แห่ง ได้แก่ เอ็มเทคแล็บ ลำปางแล็บ เอ็มพีแล็บ และหมอแล็บลำปาง หรือให้นักเทคนิคการแพทย์ไปเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้านของผู้รับบริการและผลการตรวจจะถูกส่งกลับมายังแพทย์เจ้าของไข้และผู้ป่วย โดยผ่านทาง Application บนโทรศัพท์มือถือ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในด้านการเดินทางและไม่ต้องลาหยุดงาน

@@@เทศบาลนครลำปาง  กำหนดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “103 ปี ขัวหลวงรัษฎา” ระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศกและพื้นที่โดยรอบ มีกิจกรรมการแสดงรำวงย้อนยุค การแสดงไลน์แดนซ์ วงดนตรีย้อนยุค การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม และการประกวดการแต่งกายย้อนยุค

@@@เชิญชวน ประกวดภาพวาด หัวข้อ สีสันแห่งความสุขกับสะพานรัษฎาภิเศก โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชนอายุระหว่าง 14 ปี – 18 ปี และประเภทเยาวชนอายุระหว่าง 9-13 ปี และบรรยายถึงรายละเอียดภาพวาด แนวคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับภาพ ประมาณ 2 - 5 บรรทัด  โดยผู้ส่งภาพวาดเข้าประกวดต้องส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด และผู้ส่งภาพวาดเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ งานประชาสัมพันธ์ หรือ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว (อาคารดับเพลิง) เทศบาลนครลำปาง

@@@และยังมีการประกวดภาพถ่าย “สีสันแห่งความสุขกับสะพานรัษฎาภิเศก” แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียนนักศึกษา และ ประเภทบุคคลทั่วไป  ทั้งนี้ ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในแต่ละประเภทสามารถส่งภาพประกวดได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ ส่งผลงานด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ งานประชาสัมพันธ์ หรือ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว (อาคารดับเพลิง) เทศบาลนครลำปาง ในวันและเวลาราชการ  ตัดสินวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 14.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

@@@ที่ชุมชนท่ามะโอ โดยนายประทีป เมืองแก่น ประธานชุมชนท่ามะโอ และประธานกรรมการถนนสายวัฒนธรรม ได้ริเริ่มผลิตจานหรือภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกหรือโฟม โดยเริ่มจากการผลิตให้เป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายของชุมชนและในอนาคตจะได้ขยายผลไปยังกลุ่มผู้ค้าถนนวัฒนธรรมให้หันมาใช้ภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ100 เปอร์เซ็นต์  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เยี่ยมชมการผลิตจานจากใบไม้ได้ที่ ชุมชนท่ามะโอ เทศบาลนครลำปาง หรือสอบถามได้ที่เฟสบุ๊ค ชุมชนท่ามะโอ ลําปาง
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์