วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมงานวันช้างไทย ประจำปี 2563

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ กำหนัดจัดงานวันช้างไทยประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทย เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย โดยการร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติมิให้สูญพันธุ์ และเป็นสมบัติอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดเผยว่า วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย ซึ่งในปี 2563 นี้ จังหวัดลำปาง และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันช้างไทย ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โดยในวันที่ 12 มีนาคม เวลา 06.30 น.จะมีพิธีการบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับช้าง และการประกวดซุ้มอาหารช้าง  สำหรับวันที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดงาน พิธีฮ้องขวัญช้าง  ผูกขวัญช้าง ร่วมเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกช้าง  ภาคบ่าย กิจกรรมช้างอาบน้ำ  การแสดงช้าง  ชมวิถีเลี้ยงช้างปล่อยโขลง ณ บริเวณอ่างน้ำข้างโรงเรียนฝึกควาญ  และวันที่ 14 มีนาคม เวลา 08.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 30 รูป ร่วมกับช้าง  บวงสรวงเจ้าพระยาไชยยานุภาพ บริเวณหน้าอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์  พิธีทำบุญเลี้ยงพระและถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9รูป  เนื่องในวันช้างไทย  ประจำปี 2563 มอบรางวัลควาญช้างดีเด่นประจำปี 2562  ส่วนภาคบ่าย กิจกรรมเลี้ยงสะโตกช้าง ชมวิถีช้างเลี้ยงปล่อยโขลง ณ บริเวณอ่างน้ำข้างโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง  โดยทั้ง 3 วัน ยังคงมีการแสดงช้าง  นั่งช้าง และชมวิถีเลี้ยงช้างปล่อยโขลง ตามเวลาและค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์