วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผอ.โครงการกิ่วลมฯ ส่งหนังสือชี้แจงเหตุแพร่กระจายของจอกหูหนูในเขื่อน ยันไม่ได้นิ่งนอนใจ เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหา และมีเจ้าหน้าที่วิจัย กรมชลประทานเข้ามาเก็บข้อมูลหาสาเหตุ


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โดยนายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการฯ สำนักชลประทานที่ 2 ลำปาง  ได้ส่งหนังสือชี้แจงกรณีการแพร่กระจายพันธุ์ของวัชพืชในเขื่อนกิ่วลม มายังลานนาโพสต์ โดยระบุว่า
ตามที่ลานนาโพสต์ออนไลน์ ได้มีการนำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องมหันตภัยเงียบจอกหูหนูยึดกิ่วลม โดยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ 7 ปีก่อน หน่วยงานต่างๆได้ระดมกำลังมาช่วยกำจัดวัชพืชดังกล่าว แต่ไม่นานจอกหูหนูก็ได้แพร่กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางเดือนเรือ เห็นสมควรกำหนดเป็นนโยบายจังหวัด วางระบบการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเท็จจริง จังหวัดลำปางได้ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฯ  อำเภอเมืองลำปาง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน ชาวแพกิ่วลม-สำเภาทอง วางแผนและแก้ไข ช่วยกันจำกัดวัชพืชดังกล่าวออกไปมาโดยตลอด แต่เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อน มีบริเวณกว้างและยาวขึ้นไปจนถึงอำเภอแจ้ห่ม วัชพืชได้แพร่กระจายตั้งแต่ต้นน้ำรวมทั้งอยู่ตามลำห้วยสาขาต่างๆ ทุกฝ่ายได้ช่วยกันโดยปิดกั้นบางส่วนไว้ แต่ในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำจากลำห้วยสาขาต่างๆ ได้ไหลพัดพาวัชพืชดังกล่าวหลุดลงมาสะสมบริเวณหน้าเขื่อน และแพร่พันธุ์ขยายเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันช่วงกลางเดือน ธันวาคม 2562 สำนักเครื่องจักรกล โดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ได้นำเครื่องจักรเครื่องมือ  ในการกำจัดวัชพืช นำเอาวัชพืชจอกหูหนูดังกล่าวออกไปได้บางส่วนแล้ว ในช่วงบริเวณเหนือเขื่อนตั้งแต่โรงสูบน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหนือขึ้นไป สามารถเดินเรือสัญจรทางน้ำได้บ้างแล้ว


จังหวัดลำปางและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฯ ได้เตรียมกำหนดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหาในระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว อย่างยั่งยืนต่อไป  รวมทั้งได้แจ้งให้สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เข้ามาดำเนินการหาสาเหตุทุกประเด็น เพื่อหาต้นเหตุที่เกิดและการแพร่กระจายพันธุ์ของวัชพืชดังกล่าวด้วย   และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบอยู่เป็นระยะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสานงานได้ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมา

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์