วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พบอีกแห่ง สนามกีฬาอำเภอแม่ทะสร้างเสร็จไร้เจ้าภาพดูแล ติดปัญหาไม่ชัดเจนเรื่องที่ดิน จนปล่อยทิ้งร้างพังเสียหาย งบ 24 ล้านสูญ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ ที่ใช้งบประมาณสูงถึง 24 ล้านบาท แต่กลับไม่ได้ใช้งาน หลังจากก่อสร้างเสร็จ เพราะไม่มีเจ้าภาพรับดูแลบำรุงรักษา  เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง  ทำให้สนามกีฬาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว รวมทั้งโรงยิมขนาดใหญ่ ถูกปล่อยทิ้งร้างจนพังเสียหาย  ลู่วิ่งที่เคยมีหายไปกลายเป็นหญ้าขึ้นรก สนามฟุตบอลที่ดูไม่เป็นสนามเต็มไปด้วยหญ้าจนกลายเป็นสนามเลี้ยงวัวแทน โรงยิมที่มีแต่ฝุ่นเกาะ ห้องน้ำภายในพังทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้  ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากที่การก่อสร้างสนามกีฬาแห่งนี้ไม่เกิดประโยชน์
สนามกีฬาแห่งนี้ ได้ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556  กำหนดเวลาแล้วเสร็จวันที่ 23เมษายน 2557 โดย บริษัท ไทยชิงยา จำกัด ซึ่งโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดลำปาง อำเภอแม่ทะ สร้างอยู่ในที่ดินราชพัสดุของโรงเรียนแม่ทะวิทยา โดยที่การก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า เนื่องจากยังไม่โอนสนามกีฬาอำเภอแม่ทะให้กับเทศบาลตำบลแม่ทะ เพราะเทศบาลตำบลแม่ทะยังไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และไม่มีแผนในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนการถ่ายโอนภารกิจของกรมพลศึกษา พร้อมทั้งสนามกีฬาสร้างอยู่ในที่ดินราชพัสดุของโรงเรียนแม่ทะวิทยาโดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ดร.ดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชารสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15   ได้เดินทางมาประชุมระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา กรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬา จึงให้กรมพลศึกษานำเรื่องที่ดินราชพัสดุของโรงเรียนแม่ทะวิทยาหารือในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนสนามกีฬาให้เทศบาลตำบลแม่ทะให้แล้วเสร็จภายใน 2  เดือน โดยเทียบเคียงกับการก่อสร้างสนามกีฬาในลักษณะนี้  หากดำเนินการแล้วเสร็จขอให้แจ้งผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมสนามกีฬาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ก่อนถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลแม่ทะ  และให้เทศบาลตำบลแม่ทะดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการถ่ายโอน ล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลานนาโพสต์ได้ตรวจสอบสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ  พบว่าสนามกีฬาก็ยังคงรกร้าง พังเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดิมด้านนายศุภรัช ตุ้ยใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ เปิดเผยในเรื่องนี้ว่า  แรกเริ่มเคยมีการขโมยรั้วสนามกีฬาแม่ทะเก่า จึงได้มีการพูดคุยถึงการแก้ปัญหา และสรุปได้ว่าควรจะต้องมีการสร้างสนามกีฬาให้ดีไปเลย มีอัฒจันทร์ สนามฟุตบอล ห้องน้ำ ให้ครบ เมื่อมีการจัดแข่งขันกีฬาจะได้ใช้ได้ทั้งอำเภอ เพราะที่ผ่านมาสนามไม่ดีจึงได้ปล่อยทิ้งร้างไว้  เลยได้มีการทำโครงการของบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอแม่ทะและได้รับการอนุมัติงบประมาณมาจำนวน 24 ล้านบาท  แต่ขณะนั้นตนเองได้สอบตกไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกฯต่อ และไม่มีใครสานต่อเรื่อง  ทางผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยาจึงได้ขอสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ของโรงเรียนแม่ทะวิทยา แต่เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้มีการทำเอกสารเรื่องที่ดินให้ชัดเจนก่อนการก่อสร้าง เพราะตามหลักแล้วการสร้างสนามกีฬาต้องสร้างบนที่ดินของท้องถิ่น  ต้องมอบที่ดินให้ท้องถิ่นก่อนเพื่อให้เทศบาลเป็นผู้ดูแล  หลังจากนั้นตนก็ได้กลับเข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีอีกครั้ง  เมื่อก่อสร้างเสร็จโรงเรียนได้ส่งมอบสนามให้การกีฬา แต่ไม่มีหลักฐานเรื่องที่ดิน มีแต่หนังสือส่งมอบพื้นที่ไม่มีเอกสารอื่นๆแนบ  จากนั้นการกีฬาจะส่งมอบต่อให้กับเทศบาลตำบลแม่ทะ จึงได้สอบถามไปว่าเรื่องที่ดินจะทำอย่างไร เพราะไม่ใช่ที่ดินของเทศบาล  การรับมอบทรัพย์สิน หนี้สิน ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ถูกต้อง   ต่อมาทาง สพม.35 จึงแก้ไขโดยโอนที่ดินให้เป็นที่ราชพัสดุ  การกีฬาจึงโอนทรัพย์สินให้เป็นที่ราชพัสดุ และให้เทศบาลขอใช้กับราชพัสดุแทน  แต่เทศบาลก็ไปขอใช้ไม่ได้อีก เพราะระหว่างดำเนินเรื่องสนามกีฬาก็ชำรุดทรุดโทรมไป ไม่ได้รับการซ่อมแซม สภาพของสนามใช้การไม่ได้เลยนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ กล่าวอีกว่า เมื่อประมาณปลายเดือนมกราคม 63 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่ทะ ได้ร่างข้อตกลงให้กรมพลศึกษาเข้ามาซ่อมแซม ล่าสุดกรมพลศึกษาได้ส่งคนเข้ามาดูร่วมกับช่างเทศบาล ว่าจะต้องซ่อมแซมตรงจุดไหนบ้าง ให้ทางกรมพลศึกษาเข้ามาจัดการฟื้นฟูให้ใช้การได้  หากเรียบร้อยแล้วก็จะรับถ่ายโอนมาดูแลเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่ทะ  โดยจะมีการตั้งงบดูแลรักษาต่อไป  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูของกรมพลศึกษา ยังไม่ทราบว่าจะได้งบประมาณมาดำเนินงานเมื่อไร  


อย่างไรก็ตาม สนามกีฬาอำเภอแม่ทะแห่งนี้  เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไปว่าจะสิ้นสุดอย่างไร  และถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการยืดเยื้อมานานแล้วถึง 7 ปีShare:

2 ความคิดเห็น:

  1. ครวย..ราชการด้วยกัน ขาดเพียงกระดาษ/หนังสือแผ่นเดียว ยอมให้ทรัพย์สินภาษีปชช.ที่เมิงขอไปเสียหาย ไอ้นายกที่สอบตก ก่อนเมิงของบไป ทำไมไม่หาที่จะทำให้ได้ก่อน พอสอบตกทิ้งงานเลย พอกลับมาอ้างนุ่น นี่นั่นสารพัด สัด

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน, 2565 19:34

    ฟาดไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่างบประมาณ นู่นนี่นั่น สร้างค่านิยมต่อๆกันมา กินเป็นหางแถว

    ตอบลบ

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์