วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ยืดเยื้ออพยพ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ งานสาธารณูปโภคไม่คืบ เหตุบริษัทรับเหมาร้องเรียนกันเอง ชาวบ้านสุดทนรวมตัวทวงสัญญา หลังล่าช้ามา 7 ปี

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 63 นายศุกษ์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อมด้วยชาวบ้านจาก 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหัวฝาย หมู่ 1 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ 8  บ้านดง หมู่ 2  และบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 ประมาณ 300 คน  ได้รวมตัวเดินทางกันมาที่ศาลาเอนกประสงค์ อบต.บ้านดง พร้อมป้ายผ้าเขียนข้อความทวงถามความคืบหน้ากรณีการอพยพราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่การทำเหมือง กฟผ.แม่เมาะ  หลังจากที่ ครม.ได้มีมติ วันที่ 15 ต.ค.2556 จนกระทั่งได้ทำพิธีเปิดพื้นที่การก่อสร้างไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า


นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง กล่าวว่า  ปัญหาจากผลกระทบการทำเหมืองและโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านต้องการอพยพห่างออกจากพื้นที่  ทางรัฐบาล โดย ครม.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินการอพยพ ตั้งแต่ปี 2556 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 5 ปี และเมื่อเดือน ต.ค.61 ทางตนเองได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาล เพื่อเร่งรัดระยะเวลาการดำเนินการปรับพื้นที่ จัดระบบสาธารณูปโภค รองรับการอพยพให้เสร็จตามกำหนดภายในปี 2562 และพิจารณาทบทวนการประเมินราคาทรัพย์สิน และปรับราคาประเมิน ค่าชดเชยทรัพย์สิน ที่ดิน ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง ให้เกิดความเป็นธรรมกับราษฎร เนื่องจากความล่าช้าในการดำเนินงานอพยพ กระทั่งมีความคืบหน้า โดยการเปิดพื้นที่ก่อสร้างรองรับราษฎรผู้อพยพ ในวันที่ 19 ธ.ค.61 ได้เริ่มก่อสร้างพื้นที่รองรับการอพยพของ 4 หมู่บ้าน  จัดเป็น 2 โซน ประกอบด้วย โซน 1 รองรับการอพยพราษฎรบ้านดง หมู่ 2 จำนวน 206 ราย และโซน 2 รองรับการอพยพราษฎร 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหัวฝาย หมู่ 1 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ 8 และบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 จำนวน 776 ราย และจะมีพื้นที่จัดสรรเป็นสถาบันการศึกษา โรงเรียนประถม โรงเรียนอนุบาล สนามกีฬาฯลฯ พื้นที่รวมประมาณ 11.68 ไร่ โดยพื้นที่รองรับการอพยพ 4 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 1,368 ไร่ ราษฎร 982 ราย


แต่ปรากฏว่าขณะนี้แผนงานการทำงานทั้งหมดล่าช้า ไม่เสร็จตามกำหนดการ ซึ่งพบว่าปัญหาอยู่ที่การประกวดราคา ซึ่งโยธาจังหวัดเป็นเจ้าภาพดำเนินการ โดยมีการร้องเรียนจากผู้รับเหมารายแรกที่ยื่นราคาต่ำสุด แต่ไม่ได้เนื่องจากคณะกรรมการแจ้งว่า เอกสารไม่ครบตามระเบียบ ซึ่งทางผู้รับเหมายืนยันว่าตนเองทำถูกต้อง จึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และขณะนี้เรื่องไปอยู่ที่สำนักงบประมาณรอชี้ขาดประมาณ 4 เดือนผ่านมาแล้ว  ด้านนายประทีป ประคองวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางกล่าวว่า ตนเองปฏิบัติตามระเบียบทุกขั้นตอน ซึ่งถ้าผู้รับเหมาเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็ทำตามระเบียบที่เปิดให้อุทธรณ์ได้ ดังนั้นปัญหาจึงอยู่ที่ระบบและคณะกรรมการได้พยายามแก้ไขกันอยู่


ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ได้กล่าวทำความเข้าใจกับชาวบ้าน โดยเบื้องต้นให้มีการแต่งตั้งชาวบ้านในพื้นที่ให้เข้าเป็นคณะกรรมการร่วมในการดำเนินการ  และขอให้แผนงานการปฏิบัติทุกอย่างต้องทำให้เสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค.2563 นี้

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์