วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สนามกีฬาจังหวัดค้างเติ่ง สร้างอัฒจันทร์มาแล้วนาน 7 ปี ยังไม่เสร็จ ตรวจสอบล่าสุดได้ชิ้นงาน 90 เปอร์เซ็นต์ คาดอีก 5 เดือนอัฒจันทร์เสร็จ แต่ยังไร้ลู่วิ่งและสนามฟุตบอล คนลำปางไม่เห็นวี่แววได้ใช้งาน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

สนามกีฬาจังหวัดลำปาง ที่ก่อสร้างขึ้นให้เป็นสนามกีฬามาตรฐาน เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้มีการทำสัญญากับกรมทางหลวง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 57 ให้สร้างสนามกีฬาวงเงินงบประมาณ 107,944,000 บาท  ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ลู่และลานกรีฑา อัฒจันทร์ความจุ 12,000 ที่นั่ง ระบบสาธารณูปโภค  โดยกรมทางหลวงมอบให้ศูนย์สร้างทางลำปางเป็นผู้ดำเนินการ  ขณะนี้ยังคงดำเนินการไม่เสร็จ ซึ่งล่วงเลยเวลามาแล้วร่วม 7 ปี

 เปิดไทม์ไลน์ก่อสร้างสนามกีฬา
  •  18 มิ.ย. 57 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ทำข้อตกลงการสร้างสนามกีฬา กับกรมทางหลวง งบประมาณ 115 ล้านบาท ใช้พื้นที่ราชพัสดุบริเวณด้านหลัง อบจ.ลำปาง 230 ไร่   กกท.โอนงบประมาณก้อนแรกให้กรมทางหลวงจำนวน 70 ล้านบาทเศษ  ศูนย์สร้างทางลำปางเบิกจ่ายเงินในการก่อสร้างไปแล้วกว่า 50 ล้าบาท กำหนดเสร็จ 30 ก.ย. 58
  • 5 ม.ค.58 กกท.เปลี่ยนแปลงสัญญา ลดลงเงินจาก 115 ล้านบาท เหลือ 107ล้านบาทเศษ ขยายเวลาส่งมอบงานเป็น 30 ก.ย. 59
  • 30 ก.ย. 59 กำหนดส่งมอบงานการก่อสร้างทั้งหมด  แต่ศูนย์สร้างทางลำปางไม่สามารถส่งมอบได้ เนื่องจากยังก่อสร้างไม่เสร็จ จึงเป็นที่มาของการร้องเรียนไปยัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
  •  9 ก.พ.60  นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9  พร้อมนางกรองแก้ว กลับกลายดี ที่ปรึกษาผู้ว่าการ สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกีฬา จ.ลำปาง พบข้อพิรุธหลายรายการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการเบิกเงินที่ไม่สัมพันธ์กัน  โดยตรวจสอบพบว่ามีการจัดซื้อวัสดุจริง 4 ล้านบาท ในขณะที่พบหลักฐานการเบิกเงินกว่า 27 ล้าบาท  เท่ากับเงินหายไปมากถึง 22 ล้านบาท  โดยมีการอ้างว่านำวัสดุที่เหลือไปฝากเก็บไว้ที่ จ.สกลนคร แต่เมื่อตรวจสอบก็ไม่พบแต่อย่างใด
  •  3 ส.ค. 60 ศูนย์สร้างทางลำปาง ส่งหนังสือชี้แจงโครงการให้ลานนาโพสต์ หลังจากลานนาโพสต์ยื่นร้องขอข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ โดยระบุว่า ในครั้งแรกกรมทางหลวงได้รับการอนุมัติเงิน 115 ล้าบาท แต่ได้มีการปรับลดลงเหลือ 107 ล้านบาทเศษ  มีการโอนงบประมาณมาให้ 2 ครั้งในปี 56  จำนวน 20 ล้านบาท และปี 57 จำนวน 50.44 ล้านบาท  ศูนย์สร้างทางได้เริ่มก่อสร้างอัฒจันทร์เดือน พ.ย. 59 โดยดำเนินการเองไม่มีการจัดหาผู้รับจ้าง มีการเบิกจ่ายเงินไป 50.44 ล้านบาท  หลังจากนั้นไม่มีการเบิกจ่ายแต่อย่างใด ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างทำไปแล้ว 46 เปอร์เซ็นต์   ในส่วนของงบที่รับโอนมาแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก 20 ล้านบาท จะหาตัวผู้รับจ้างมาดำเนินการต่อไป  และยังมีงบในส่วนที่ได้รับจัดสรรอีก 37 ล้านบาทเศษ ที่ยังไม่ได้รับโอนจาก กกท. เพื่อนำมาดำเนินการในส่วนของสนามฟุตบอลและอื่นๆ
  •  25 ม.ค. 61 ลานนาโพสต์ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างสนามกีฬา จ.ลำปาง  มีเพียงการก่อสร้างอัฒจันทร์ที่ดำเนินการไปแล้วประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ใช้เงินดำเนินการในส่วนของงบประมาณ 50 ล้านบาทที่เบิกมาแล้วก่อนหน้านี้  เหตุที่ไม่สามารถทำในส่วนอื่นได้ เนื่องจากศูนย์สร้างทางลำปางได้ทำเรื่องขอปรับลดรูปแบบการก่อสร้างไปยัง กกท. เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกปรับลดลง ซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก กกท.
  •  10 ส.ค. 61  ลานนาโพสต์ติดตามความคืบหน้าจากศูนย์สร้างทางลำปาง ทราบว่า ได้มีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding หาผู้รับจ้างมาดำเนินการก่อสร้างอัฒจันทร์ต่อให้เสร็จในวงเงิน 20 ล้านบาท แต่จะไม่มีการสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง ลานกรีฑา เนื่องจาก กกท.ไม่โอนงบมาให้อีก 37 ล้านบาทเศษที่เหลือ
  •  21 ม.ค. 63  นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 15 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามดูการดำเนินงานการจัดสร้างสนามกีฬาที่ อ.เกาะคา โดยได้รับข้อมูลจากศูนย์สร้างทางลำปางว่า ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วหลายส่วน จนใกล้แล้วเสร็จ แต่ต้องมีการหยุดพักงานไว้ก่อนเป็นช่วง ๆ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของเงินงบประมาณ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 ทางหน่วยงานเพิ่งจะได้รับการจัดสรรโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมมาให้  และขณะนี้ทางหน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างงาน เพื่อจะการดำเนินงานก่อสร้างอัฒจันทร์  และสนามกีฬาในส่วนที่เหลือต่อไป โดยคาดว่าอัฒจันทร์จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในอีก 5 เดือนข้างหน้า และพร้อมจะส่งมอบงานให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2563 นี้


สำหรับการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปางแห่งนี้ ถือว่าเป็นการก่อสร้างที่ยาวนาน ตั้งแต่การทำข้อตกลงระหว่าง กกท.และกรมทางหลวง ในปี 57 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาจนถึงปัจจุบัน ปี 63 นับว่าเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว ในการก่อสร้างเพียงอัฒจันทร์ของสนามกีฬาดังกล่าว  ในขณะที่สนามฟุตบอล ลู่และลานกรีฑา ก็ยังคงรกร้างว่างเปล่า ไม่มีวี่แววจะให้เห็น และยังไม่ทราบว่าคนลำปางจะมีโอกาสได้เข้าไปนั่งเชียร์สนามกีฬาระดับชาติในสนามแห่งนี้หรือไม่ และเมื่อไร  เรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไป...

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์