วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนลำปาง สั่งปิดในส่วนอาบน้ำแร่ นวดแผนไทย จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะควบคุมได้ ส่วนน้ำตกและการแช่ไข่บ่อน้ำพุร้อนยังไม่ปิ


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          ตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโนนา 2019 หรือโควิด 19  (ฉบับที่ 5 ) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ การบริหารราชการจังหวัดลำปาง ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงมีคำสั่งให้ ปิดสถานประกอบกิจการสปา สถานประกอบกิจการนวด เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม สถานประกอบการอบไอน้ำ อบสมุนไพร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นเวลา 15 วัน
 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีความตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว เนื่องจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทบ่อน้ำพุร้อน ในบริเวณที่ทำการอุทยานแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้บริการอาบน้ำแร่ แช่เท้า และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ทั้งยังมีบริการนวดแผนไทยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งการดำเนินการคล้ายกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และเสริมสร้างสุขภาพด้วยวิธีการบำบัดน้ำแร่ ในลักษณะการอาบแช่บ่อน้ำร้อนรวม บ่อแยกอาบส่วนตัว และบ่ออาบน้ำรวมกลางแจ้ง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะกลายเป็นแหล่งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้
          อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน พิจารณาแล้ว เพื่อปฏิบัติตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 5 ) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จึงประกาศปิดให้บริการอาบน้ำแร่และนวดแผนไทย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคได้
 ด้านทางนายเทวัญ  จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแจ้ซ้อน แจ้งเพิ่มเติมว่าในส่วนของน้ำตก และการแช่ไข่ในบ่อน้ำพุร้อน ยังคงเปิดบริการอยู่ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากทางจังหวัดลำปางต่อไป.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์