วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

โรงเรียนประชาวิทย์ เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ 18 พ.ค. ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม นำระบบ Education Platform มาใช้ประโยชน์ ทำให้มีการพัฒนาครูและเด็กควบคู่กัน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ต้องหยุดการเรียนการสอน และเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปถึงเดือนกรกฎาคม 63 เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม  ซึ่งหลายสถานบันการศึกษาต้องปรับการเรียนการสอนมาเป็นระบบออนไลน์ และจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  ให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกรายวิชา

 

สำหรับโรงเรียนประชาวิทย์ ซึ่งอยู่ในภาคการจัดการศึกษาเอกชนที่สอนระดับปฐมวัยและขั้น

พื้นฐาน (ม.1 - ม.6) ในจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดเตรียมการศึกษาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เพื่อให้นักเรียนของเราทุกคนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด จนกว่าจะสามารถเปิดภาคเรียนได้  โดยการนำเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามาใช้ประกอบในการเรียนการสอน ซึ่งเดิมทางโรงเรียนได้มีการใช่สื่อออนไลน์อยู่แล้ว และนักเรียนให้ความร่วมมือในเรียนรู้ด้วยดี

 

ทางโรงเรียนจึงมีการพัฒนาระบบ Prachawit Cyber School โดยใช้ซอฟแวร์ในการจัดการศึกษาบางส่วนที่ออกแบบโดย บจ.ออเซลลัสเอเชียแปซิฟิค  จากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นบริษัทที่ออกแบบSoftware ให้กับองค์การนาช่า และเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทกูเกิล ในการนำ ในทุกรายวิชาเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบและเทคโนโลยีการจัดการศึกษาที่ทันสมัย พร้อมกับนำระบบ Education Integrated Platform มาใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน  ขณะเดียวกันบุคลากรครูจะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีทั้งการสอนแบบระบบซูม คือ เห็นหน้าและมีการโต้ตอบกับเด็กนักเรียน  และการสอนแบบระบบออฟไลน์ คือ การถ่ายทำคลิปวีดีโอและนำมาตัดต่อให้มีความน่าสนใจ ไม่ให้เกิดความน่าเบื่อกับเด็ก  โดยเฉพาะเด็กชั้นอนุบาลและประถม  ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่สอนเด็กนักเรียนแต่ละช่วงอายุจึงมีการใช้วิธีการเรียนการสอนออนไลน์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละห้องเรียนออนไลน์ 

 

นางพิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทย์ กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมครูทุกรายวิชา ช่วงที่ต้องทำงานที่บ้านคุณครูก็จะต้องเรียนรู้ และพัฒนาการสอนของตัวเอง ว่าจะต้องทำการสอนออนไลน์อย่างไร  ซึ่งโรงเรียนได้มีการนำระบบแฟลตฟอร์มมาใช้ โดยการบูรณาการจากโปรแกรมต่างๆ จึงมีทั้งระบบออฟไลน์ โดยใช้ขั้นตอนการอัดวิดีโอและตัดต่อวีดีโอ เด็กๆสามารถเข้าไปดูซ้ำได้ และระบบออนไลน์ ที่ได้ใช้ระบบของซูม นอกจากนั้นแล้วเด็กยังจะมีการใช้สื่อทางเฟซบุ๊กไลฟ์ หรือแอพพลิเคชั่นไลน์กับครูได้โดยตรง  ส่วนระบบการส่งงานได้ร่วมกับบริษัทกูเกิล โดยนำกูเกิลคลาสรูมเข้ามาช่วย ดังนั้นคุณครูต้องมีการปรับตัวกันทุกคน

 

โรงเรียนได้มีการสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ไปยังเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งระดับชั้นมัธยมที่ 1-6 มีความพร้อมอยู่แล้ว แต่จะมีช่วงเด็กอนุบาลและเด็กประถมที่มีความพร้อมอยู่ 90 เปอร์เซ็นต์  เพราะฉะนั้นอีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ ทางโรงเรียนก็จะพยายามเข้าไปช่วยเหลือ  ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลใจใดๆ เนื่องจากโรงเรียนได้มีการเตรียมเนื้อหาให้ดูหลายรอบได้ หากพร้อมเปิดภาคเรียนก็จะมีการสอนทบทวนอีกครั้ง   ส่วนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทางโรงเรียนพร้อมจะเปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 63 นี้  ซึ่งไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้พยายามที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและเด็กอยู่แล้ว ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจ เราจะต้องผ่านวิกฤตินี้ร่วมกันให้ได้  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทย์ กล่าว.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์