วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมผู้ประกอบการหอพักรอบมหาวิทยาลัย เตรียมพร้อมดูแล นศ. ที่จะเดินทางกลับเข้าพื้นที่ช่วงเปิดภาคเรียน คาดการณ์ประมาณ 2,000 คน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

รองอธิการบดีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมวางแผนกับผู้ประกอบกิจการหอพัก เครือข่ายรอบมหาวิทยาลัยฯ เตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 8 มิ.ย. 63 เน้นย้ำคัดกรองกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมเข้มงวดในเขตบริเวณสถานที่พัก ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19
ผศ.ปริตต์  สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานประชุมผู้ประกอบกิจการหอพักเครือข่ายรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดภาคเรียนของนักศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดจะทำการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 มิถุนายน 63 นี้


โดยการประชุมชี้แจงในมาตรการดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการเชิญตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบกิจการหอพักเครือข่าย กว่า 30 แห่งรอบพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังถึงแนวทางการปฏิบัติพร้อมกัน ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   โดยมีนายสุเทพ  อินวัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง และนางกัญญาณัฐ  ปินตาสาย เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีหมวดเกล้า มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมชี้แจงไขข้อสงสัยที่ผู้ประกอบกิจการหอพักยังไม่เข้าใจ เช่น การคัดกรองนักศึกษาที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง และการรักษามาตรฐานระยะห่างทางสังคม ซึ่งผู้ประกอบกิจการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด


ผศ.ปริตต์  สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า สำหรับการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดจะเปิดทำการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นี้ ซึ่งในการเปิดภาคเรียนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาห่างไกล และไม่มีระบบเทคโนโลยีรองรับกับการเรียนการสอน ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง และต้องมาพักอาศัยอยู่ตามหอพักต่างๆ ขณะที่บางคนอาจเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากเขตพื้นที่เสี่ยง โดยในส่วนนี้ผู้ประกอบกิจการหอพัก จะต้องดำเนินการคัดกรองสอบประวัตินักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัย และจะต้องดูแลทำความสะอาดบริเวณสถานที่ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ พร้อมกำหนดเขตพื้นที่สาธารณะให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การรักษาเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความแออัด ตลอดจนงดการรวมกลุ่มของนักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัย เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดต่ออันตรายไวรัสโคโรน่า 2019 "COVID-19"
สำหรับด้านการเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการปรับแผนการเรียนการสอนใหม่ ด้วยการนำรายวิชาประเภทวิชาการทั้งหมดมาเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ส่วนรายวิชาที่มีการปฏิบัติได้ย้ายไปเปิดทำการสอนในภาคเรียนถัดไป
โดยในส่วนนี้ได้ขอความร่วมมือ ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักเครือข่ายทุกแห่ง ได้ช่วยดำเนินการจัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่จะกลับเข้ามาพักอาศัยภายในบริเวณหอพักด้วย ส่วนบางรายวิชาที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีการพบปะกับอาจารย์ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมระบบคัดกรองไว้พร้อมแล้วเริ่มตั้งแต่การเข้ามาในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงตามจุดอาคารเรียนทุกแห่ง
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีนักศึกษาที่จะเดินทางกลับเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ ประมาณร้อยละ 30 หรือกว่า 2,000 คน โดยในความร่วมมือตามมาตรการดังกล่าวทั้งหมด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความมั่นใจว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเรียนการสอนได้ด้วยความเรียบร้อย แม้จะเป็นช่วงสถานการณ์วิกฤตที่โรคติดเชื้อ "COVID-19" กำลังแพร่ระบาด


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์