วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง พร้อมเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 ต้องปรับระบบการเรียนการสอนให้นักเรียนเลขที่คู่ สลับการเข้ามาเรียนกับเลขที่คี่ เพื่อลดความแออัดในห้องเรียน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กล่าวว่า หลังจากทีมีการเลื่อนการเรียนการสอนตามปกติในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ออกไปเนื่องจากที่ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 มานานกว่า 2 เดือน และล่าสุด สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสควิด 19 มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น และ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการพิจารณาข้อกำหนดผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน COVID-19 มาทั้งหมด 4 ระยะ แล้ว

ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในส่วนของ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่พึ่งของชุมชน และยังเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงติดในดันอับ 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้ทางบุคลากรของโรงเรียนทั้งคณะครูอาจารย์นักเรียน ต้องคงระดับ ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา แม้ว่าทางโรงเรียนยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่ทางคณะครู ได้มีการทดลองใช้โปรกแกรมการเรียนทางไกล ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางออนไลน์ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมา  ผลปรากฏว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอาจจะใช้ได้บ้าง แต่กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไม่สามารถใช้ได้เลยเนื่องจากระบบล่ม มีการใช้งานทั้งประเทศ ดั้งนั้นคณะครูของโรงเรียนบุญวาทย์ จึงได้วิธีใช้การเรียนการสอนทางออนไลน์ แบบ google classroom และระบบ zoom สื่อโดยตรงได้ตัวนักเรียน  ทำให้ได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

ผอ.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กล่าวอีกว่า  ในส่วนของการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันห้วงไวรัสโควิด 19 ในวันที่จะเปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้มีมาตรการเข้มข้น เช่น เว้นช่วงการเข้าเรียนคือ แยกเรียนนักเรียนเลขที่คู่ สลับการเข้ามาเรียนกับเลขที่คี่ คนละวัน เพื่อลดการแออัดในห้องเรียน คือมีนักเรียนในห้องเรียนปกติ 40 คน แต่สลับเลขที่มาเรียนเท่ากับว่าเรียนวันละ 20 คน ซึ่งเลขที่คู่เรียนวันนี้ที่โรงเรียน แต่เลขที่คี่ เรียนออนไลน์ที่บ้าน โดยเรียนที่บ้านมั่นใจได้เลยว่าเรียนออนไลน์ ครูนักเรียนสามารถโตตอบกันได้  ซึ่งคงไม่มีปัญหาในการเรียนอย่างใด ส่วนการทำความสะอาดห้องเรียน ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง มีการเฝ้าระวังการตรวจวัดอุณหภูมิการเข้าโรงเรียนตลอดเวลา โดยให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าทางโรงเรียนมีมาตรการคุมเข้มทั้งไวรัสโควิด 19 และการเรียนการสอนที่มีมาตรการฐาน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์