วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประธาน กกต. ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์และเปิดหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ประชาชน เขต 4 ทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคัก ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคระบาดอย่างดี

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.63  เวลา 08.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะคา นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดหน่วยเลือกตั้ง และตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตำรวจตรี อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และนายอำเภอเกาะคา ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์ในครั้งนี้ สำหรับบรรยากาศในช่วงเปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประชาชนในเขตพื้นที่ต่างทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างไม่ขาดสาย


โดยการจัดหน่วยเลือกตั้งในครั้งนี้ จัดขึ้นตามวิถีใหม่รองรับสถานการณ์ COVID-19 เน้นการเว้นระยะห่างในแต่ละจุดประมาณ 2 เมตร โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อมาใช้สิทธิ์จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และรอที่จุดพักคอย ที่จะมีการจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างไว้ จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ ตามด้วยตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ โดยในจุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่ อสม. มาเป็นผู้ตรวจ สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านการตรวจอุณหภูมิ จะเข้าไปยังจุดตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง ที่จุดนี้ถือเป็นจุดสำคัญ เพราะนอกจากจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้ กปน.ตรวจสอบแล้ว จะต้องเปิดหน้ากากเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเซ็นชื่อรับบัตรเลือกตั้ง และเข้าคูหาใช้สิทธิ โดยจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ในทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ หากพบว่าผู้มาใช้สิทธิ์มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 จะถูกแยก ให้ไปใช้สิทธิ์ยังหน่วยเลือกตั้งพิเศษที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อใช้สิทธิแส้งเสร็จจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมารับตัวเพื่อไปตรวจสอบว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคหรือไม่


ประธาน กกต.ได้เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จะต้องทำความสะอาดโต๊ะและอุปกรณ์ทุก 15 นาที ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพราะในจุดนี้ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องสัมผัสใบหน้าในระหว่างการเปิดหน้ากากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และเซ็นชื่อ รวมทั้งหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ต้องล้างมือก่อนออกจากคูหาเลือกตั้ง และทุก 1 ชั่วโมง กปน.ยังจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง และทำความสะอาดคูหาลงคะแนน หลังผู้ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ไปแล้ว 4-5 คน ต้องทำความสะอาดทันทีด้วย

สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้ง ได้มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ให้การร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี  โดยที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  บรรยากาศเป็นด้วยความเรียบร้อย การจัดหน่วยเลือกตั้งในครั้งนี้ จัดขึ้นตามวิถีใหม่รองรับสถานการณ์ COVID-19 เน้นการเว้นระยะห่างในแต่ละจุดประมาณ 2 เมตร  โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อมาใช้สิทธิ์จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และรอที่จุดพักคอย ที่จะมีการจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างไว้ จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ ตามด้วยตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ อสม. มาเป็นผู้ตรวจ  นอกจากจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้ กปน.ตรวจสอบแล้ว จะต้องเปิดหน้ากากเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเซ็นชื่อรับบัตรเลือกตั้ง และเข้าคูหาใช้สิทธิ โดยจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ในทุกขั้นตอน

เช่นเดียวกับ ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำน้ำร้อน หน่วยเลือกตั้งที่ 1  หมู่ 1 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีชาวบ้านชนเผ่าปกากะญอผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจำนวนมากเช่นกัน

นายสีมา ปาละอ้าย ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งน้ำร้อน เปิดเผยว่า หมู่บ้านโป่งน้ำร้อนเป็นชาวเขาเผ่าปกากะญอ มีประชากรประมาณ 136หลังคาเรือน โดยในวันนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 379 คน และชุมชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งในช่วง Covid – 19 ทางหน่วยเลือกตั้งได้เน้นย้ำให้ผู้มาใช้สิทธิ์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid -19 ที่ส่วนกลางกำหนดอย่างเคร่งครัด

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 5 อำเภอ ไก้แก่ อำเภอเสริมงาม สบปราบ เถิน แม่พริก เกาะคา โดยอำเภอเกาะคา มี 9 ตำบล ได้แก่ ต.ลำปางหลวง ต.ใหม่พัฒนา ต.ไหล่หิน ต.เกาะคา ต.ท่าผา ต.ศาลา ต.นาแก้ว ต.นาแส่ง และ ต.วังพร้าว มีหน่วยเลือก 115 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 50,839 คน

ภาพและข้อมูล ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์