วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

“พระธาตุดอยพระฌาน" สงบงามกลางธรรมชาติ


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

แม้ว่างานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดพระธาตุดอยพระฌานจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ก็ยังอยากเล่าถึงวัดแห่งนี้อยู่ดี เพราะเป็นศาสนสถานที่น่าสนใจทั้งในเรื่องความงดงามทางสถาปัตยกรรมและความงดงามทางธรรมชาติ เห็นได้จากพุทธศาสนิกชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างพากันแวะเวียนไปอย่างต่อเนื่อง

"วัดพระธาตุดอยพระฌาน" ตั้งอยู่ ตำบลป่าตัน  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอันเงียบสงบภูเขาที่เรียกว่า "ดอยพระฌาน " ตามประวัติจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่า ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นองค์พระธาตุนี้แล้ว แสดงว่าพระธาตุนี้มาก่อนที่จะได้รับการบูรณะเป็นองค์พระธาตุสีขาวในปัจจุบัน   ในอดีตที่ผ่านมา หลวงพ่อปัญญา วัดนาคตหลวง เป็นผู้นำพระ เณร และพุทธศาสนิกชนในตำบลมาช่วยกันบูรณะซ่อมแซมองค์พระธาตุและบริเวณโดยรอบ พื้นที่บนยอดเขามีขนาดเล็กและแคบ สิ่งก่อสร้างที่เคยมีอยู่ คือ ศาลาไม้ แต่ปัจจุบันถูกรื้อไปแล้วเพราะชำรุดไปตามกาลเวลา ส่วนที่คงเหลืออยู่  ปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้ว  


ต่อมา "พระพรชัย อัคควังโส" เจ้าอาวาสวัด เล่าว่าท่านได้นิมิตว่ามีคนบอกให้ท่านจำพรรษาที่มีพระธาตุสีขาวที่จังหวัดลำปาง หลังจากนั้นท่านก็ได้เดินทางมาจากนครราชสีมามาที่จังหวัดลำปาง จนมาพบพระธาตุแห่งนี้และในปี พ.ศ.2555 ท่านก็ได้เริ่มบูรณะพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างใหม่ เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ถูกปล่อยให้รกร้างมานานหลายปีจนกลายเป็นวัดที่งดงามดั่งเช่นในปัจจุบัน

ในทุกๆ ปี เมื่อถึงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 (เดือน 9 ของทางเหนือ) พุทธศาสนิกชนชาวตำบลป่าตันและตำบลใกล้เคียงจะพากันเดินขึ้นดอยไปสักการะพระธาตุบนดอยพระฌาน โดยมีผู้นำของชุมชนที่สำคัญคือ อดีตหลวงพ่อปัญญา วัดนาคตหลวง พระสงฆ์ผู้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพระ เณร และสาธุชนทั้งหลาย ซึ่งมรณภาพไปแล้ว ท่านเป็นผู้นำคณะศรัทธาชาวตำบลป่าตัน มาสักการะพระธาตุเป็นประเพณีประจำทุกปี มีการจุดบั้งไฟบูชาพระธาตุและการแข่งขันบั้งไฟด้วย และได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้

ที่ "วัดพระธาตุดอยพระฌาน" นอกจากจะมี "องค์พระธาตุเจดีย์สีขาว" ที่มีปลียอดและฉัตรสีทอง หรือก็คือองค์พระธาตุดอยพระฌานที่มีมาแต่ดั้งเดิม ไว้ให้พุทธศาสนิกชนสักการะด้วยความศรัทธาแล้ว ยังเป็นจุดถ่ายภาพซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความนิยมอีกด้วย เพราะภาพพระธาตุสีขาวสะอาดสะท้อนกับแสงแดดยามเช้า เป็นความงามยิ่งนัก


อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ คือภายใน "พระวิหาร" ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนามว่า สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาณ พิชิตมารวิกรม ปฐมสัมมาสัมโพธิญาณ ศรีพระฌานบรรพตประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วสีทองอร่าม ภายในวิหารยังประดับด้วยงานแกะสลักปิดทองที่งดงามอ่อนช้อย โดยเฉพาะชิ้นงานแกะสลักเหนือบานประตูฝั่งตรงกับข้ามกับพระประธานที่เป็นรูปพญานาคกระหวัดเกี่ยวรอบองค์พระธาตุสีขาวมีความวิจิตรตระการตา ขณะเดียวกันที่บริเวณด้านนอกพระวิหารยังมี “ลวดลายของต้นโพธิ์สีทอง” ที่วาดลงบนพื้นสีดำ ทำให้ต้นโพธิ์ลอยเด่นมากยิ่งขึ้น...กลายเป็นอีกหนึ่งจุดในวัดเล็กๆ แห่งนี้ที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดถ่ายรูปเช็คอิน

ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม แต่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความงามของธรรมชาติ ยังคงแวะเวียนไปชมบรรยากาศยามเช้าโดยรอไม่ได้ขาดสายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเรื่อยไปจนถึงฤดูหนาว กระนั้นทางวัดก็ต้องการตอกย้ำว่า วัดเป็นที่แสวงบุญ ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวด้วยการติดป้ายบอกเพื่อขอให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนระลึกไว้ว่านี่คือ ศาสนสถาน ควรรักษาความสงบและเคารพสถานที่ในคราวเดียวกัน


ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวนิยมมาที่วัดพระธาตุดอยพระฌานกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง เนื่องจากบนยอดเขาบริเวณด้านหน้าวิหารพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง เราสามารถเลือกได้ว่าจะขับรถขึ้นไปยังวัดด้านบนเลย หรือจะจอดรถไว้ที่วัดด้านล่างแล้วเดินขึ้นบันไดออกกำลังกายขึ้นมายังลานด้านหน้าพระวิหารก็ได้เช่นกัน จากนั้นรอเวลาให้ฟ้าสว่าง พระอาทิตย์ค่อยๆ เดินทางขึ้นมาจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกด้านขวามือ สาดแสงสีทองส่องให้เห็นทัศนียภาพเบื้องหน้าที่เป็นเป็นตัวอำเภอแม่ทะและทุ่งนากว้างใหญ่มีฉากหลังเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มองเห็นสะพานสีขาวทอดข้ามอ่างเก็บน้ำอยู่ลิบๆ มองเห็นกลุ่มหมู่บ้านที่เริ่มมีควันไฟจากการหุงหาอาหาร พร้อมทั้งฟังเสียงของธรรมชาติเบื้องล่างที่เริ่มตื่นขึ้นมารับอรุณ

สำหรับการเดินทางไปยัง "วัดพระธาตุดอยพระฌาน" จากอำเภอเมืองลำปาง ใช้เส้นทางลำปาง แม่ทะตรงทางแยกบ้านฟ่อน เข้าสู่อำเภอแม่ทะ เจอซอยเข้าหมู่บ้านป่าตันให้เลี้ยว แล้วมุ่งหน้าสู่ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ

เมื่อเจอทางแยกวัดป่าตันหลวงให้ตรงไปก็มีป้ายบอกไปวัดพระธาตุดอยพระฌาน ทางขึ้นไปชมพระธาตุเป็นทางขึ้นเขาคดเคี้ยว แต่ไม่ถึงกับชันมาก ถนนลาดยางตลอดสายรถทุกชนิดสัญจรได้

แต่ระหว่างที่ผ่านไปยังหมู่บ้านเส้นทางอาจมีขรุขระเล็กน้อย ทั้งนี้ "วัดพระธาตุดอยพระฌานมีพื้นที่ 2 ส่วนได้แก่  พื้นที่ด้านล่างซึ่งเป็นตัววัด และพื้นที่บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของพระธาตุซึ่งต้องขับรถต่อไปจากตัววัดประมาณ 4-5 กม.

                                                                        เรื่อง: กอบแก้ว แผนสท้าน
                                                                        ภาพ : MGR Online

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์