วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ท่าอากาศยานลำปาง ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย โคมควัน ขึ้นสู่อากาศในเขตปลอดภัยทางเดินอากาศของท่าอากาศยานลำปาง


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์ 

นายประวัติ ดวงกันยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประชาชนมักจะมีการจุด ปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ และการส่องลำแสงจากพื้นดินสู่อากาศ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบิน อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่อากาศยาน ขณะที่ทำการบินผ่าน หรือบินมายังท่าอากาศยานลำปาง

ทางจังหวัดลำปางจึงได้มีการประกาศ เพื่อป้องกัน รักษาความปลอดภัย รวมถึงความเรียบร้อย โดยกำหนดให้ประชาชนสามารถปล่อยได้ในวันลอยกระทง และในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งในวันดังกล่าวประชาชนสามารถปล่อยโคมควัน ได้ในเวลา 9.00 น.- 12.00 น.และโคมลอยได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อปฏิบัติ ต้องขอและได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ โดยต้องแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่และจำนวน ให้ท่าอากาศยานลำปางหรือศูนย์ควบคุมการบิน ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และต้องจัดให้มีผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์กับศูนย์ควบคุมการบิน อย่างน้อย 2 คน จนเสร็จสิ้นการจุดและปล่อย

โดยขนาดและรูปแบบโคมลอยมาตรฐานต้องไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ทำจากวัสดุธรรมชาติ เชื้อเพลิงทำจากกระดาษชุบเทียนหรือพาราฟิน ไม่เกิน 55 กรัม เผาไหม้ไม่เกิน 8 นาที ห้ามพ่วง หรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟไปกับโคมลอย ซึ่งหากและผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60.000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์