วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

4 ผู้สมัครนายก อบจ. ร่วมโชว์วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด ให้ชาวลำปางพิจารณาเลือกเบอร์ที่โดนใจ

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง   กลุ่มศึกษาการกระจายอำนาจและการเมืองท้องถิ่น จ.ลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ ส่งเสริมการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้เชิญผู้สมัครนายก อบจ.ลำปางทั้ง 6 คน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อให้ชาวลำปางได้รับรู้รับทราบ เป็นโอกาสในการตัดสินใจเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายก อบจ.ลำปางเข้าไปทำงาน 

โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมเสวนา 4 คน คือ น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เบอร์ 1  นายประยูร แก้วเดียว เบอร์ 2  นายบุญประสงค์ มิ่งเชื้อ เบอร์ 3 และนายดาชัย เอกปฐพี เบอร์ 4   และมี รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัลย์ อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปาง  และ รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  เป็นผู้ดำเนินรายการ          ทั้งนี้ ได้มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการพัฒนา จ.ลำปาง ให้ผู้สมัครตอบใน 5 ประเด็น คือ 1.ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข  2.เมกะโปรเจ็คที่ควรจะทำมีอะไรบ้าง 3.ลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาเมืองที่คิดไว้ว่าจะทำ 4.มีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดลำปางอย่างไร และ 5.จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไร  โดยให้ผู้สมัครแต่ละคนได้จับสลากการตอบคำถามก่อนและหลัง

          นายประยูร แก้วเดียว ผู้สมัครเบอร์ 2 ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์เป็นคนแรก ได้เน้นในเรื่องการท่องเที่ยว การแสดงศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะน้ำตกแจ้ซ้อน เป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีน้ำตกและน้ำแร่ในแห่งเดียวกัน เป็นจุดดึงดูดคนเข้ามาเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลำปางได้เป็นอย่างดี  รวมไปถึงเรื่องการพัฒนาแม่น้ำวังซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของลำปาง          ด้านนายบุญประสงค์ มิ่งเชื้อ ผู้สมัคร เบอร์ 3  ได้กล่าวถึง สโลแกนการหาเสียงของตนเองที่เน้นความตั้งใจจริง อิงธรรมะ ละผลประโยชน์  โดยมีนโยบายที่จะสร้างลำปางให้ก่อเกิดการค้าขายกระตุ้นเศรษฐกิจ  ยึดมั่นถือมั่นด้านพุทธศาสนา ไม่คดโกง ไม่โกงกิน รวมถึงการพัฒนาทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และสุขภาพ เป็นต้น

          ส่วน น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ผู้สมัคร เบอร์ 1  ยังคงเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แนวคิดส่วนใหญ่อิงกับความเป็นไปได้ ทำได้จริง  ไม่ต้องการขายฝัน สิ่งสำคัญคือการบริหารงานที่โปร่งใส  8 ปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการพัฒนาเพราะไม่มีนายกฯ ตัวจริง งานด้านต่างๆอาจจะไม่ได้แสดงให้ประชาชนได้รับรู้ อีกข้อคือการจัดสรรงบประมาณของ อบจ. ที่ผ่านมาเน้นโครงสร้างพื้นฐานไปมาก แต่ด้านสังคมคุณภาพชีวิตมีน้อย ต้องเข้ามาจัดการให้สมดุลนายดาชัย เอกปฐพี ผู้สมัครเบอร์ 4  กล่าวว่า กลุ่มพลังลำปางอาสาเข้ามาทำงานเพื่อคนลำปาง  เรามี 9 นโยบาย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพราะการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปทำงาน จะต้องรู้ว่าจะเข้าไปพัฒนาอำเภอด้านใดบ้าง ซึ่ง 9 นโยบายของเราบอกได้ชัดเจน เช่น นโยบายสนับสนุน 1 ตำบล 3 ล้านบาทในเรื่องโครงการพื้นฐาน  เงินงบประมาณ อบจ.ปีหนึ่งมีประมาณ 900 ล้านบาท ถ้าให้นายก อบจ.คิดเพียงคนเดียวจะไม่สามารถรู้ได้ว่าพื้นที่ใดเดือดร้อน และประชาชนต้องการอะไรบ้าง  แต่ทางกลุ่มพลังลำปางได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมว่าเงินจำนวน 3 ล้านบาท ต้องการนำไปแก้ไขอะไร โดยยื่นเป็นโครงการผ่านสภา อบจ.พิจารณา ดังนั้นทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น  เด็ก นักศึกษา ผู้สูงอายุ จะมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          ทั้งนี้ ในการเสวนาได้ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ  และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กให้ชาวลำปางได้รับฟังทางเพจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และเพจลำปางโพสต์  ซึ่งมีคนสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และสามารถเข้าไปรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทั้ง 4 คน ย้อนหลังได้ทางเพจดังกล่าว

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์