วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

4 ผู้สมัครนายก อบจ.ลำปาง ชูนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจำนวนผู้เข้าชม hit counter


ตวงรัตน์ พร้อมลุยลงพื้นที่เจาะทุกกลุ่มอายุ เน้นคุณภาพชีวิต ขณะที่ ดาชัย’ งัดนโยบายสู้ ลั่นทำได้จริงทุกข้อ ประชาชนต้องรู้ว่าจะได้อะไร  ด้าน ประยูร ย้ำแก้ปัญหาน้ำ ท่องเที่ยวและกีฬาต้องมาคู่กัน  ส่วน บุญประสงค์ เชื่อคนต้องการเปลี่ยนแปลง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้สรุปผลการรับสมัครนายก และสมาชิก สภา อบจ.ลำปาง วันที่ 2 พ.ย.63 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครนายก อบจ. จำนวน 4 คน ประกอบด้วย  เบอร์ 1 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ในนามพรรคเพื่อไทย  เบอร์ 2 นายประยูร แก้วเดียว กลุ่มอนาคตลำปาง  เบอร์ 3 นายบุญประสงค์ มิ่งเชื้อ  และเบอร์ 4 นายดาชัย เอกปฐพี กลุ่มพลังลำปาง  และมีผู้สมัครสมาชิกสภาฯ ทั้ง 30 เขต รวม 78 คน  โดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค. 63 จ.ลำปางมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 620,333 คน รวม 1,469 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากการรับสมัครแล้ว ผู้สมัครนายก อบจ.ทั้ง 4 คนได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆถึงนโยบายและความมั่นใจในการลงสมัครครั้งนี้

 

น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร  ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 1 เปิดเผยว่า รู้สึกตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งที่ได้มาลงสนามที่ จ.ลำปาง ที่ผ่านมาเคยเป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ จึงยังไม่มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนใกล้ชิด ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะพบกับพี่น้องและรับทราบปัญหา การเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคเพื่อไทยหวังเก้าอี้ท้องถิ่นอย่างแน่นอน เพราะพรรคไม่ได้มีมติส่งผู้สมัครในทุกจังหวัด จะส่งเฉพาะจังหวัดที่มีความมั่นใจว่าเป็น ส.ส.ที่ทำงานอยู่กับพรรคมานาน

 

การลงพื้นที่ต้องเข้าถึงทุกกลุ่มเพราะประชากรมีทั้งหญิงและชายครึ่งต่อครึ่ง นโยบายของเราก็คือต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน  ซึ่งทุกคนอาจได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจตอนนี้ รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน ตั้งใจอยากจะให้ครอบคลุมทุกคนทุกกลุ่ม  แนวคิดหลักเน้นเรื่องคุณภาพชีวิต  รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน ซึ่งทราบว่า อบจ.มีเรื่องการทำงานที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ ต้องเข้ามาดูก่อนว่าสามารถจะปรับปรุงในเรื่องเนื้องานที่ทำอยู่ หรือสิ่งใหม่ที่จะต่อยอดให้ดีขึ้น

 

น.ส.ตวงรัตน์ กล่าวว่า ความกังวลในตอนนี้คือเรื่องของเวลาและพื้นที่ เนื่องจากการลงพื้นที่ต้องครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งเวลาที่มีค่อนข้างน้อย อาจจะไมสามารถเข้าถึงได้ครบทุกกลุ่มทุกหมู่บ้าน แต่เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เวลาจะเอื้อ

 

เราได้เครดิตจากทางคุณพ่อและน้องชายเป็น ส.ส. และตระกูลโล่ห์สุนทร ก็เป็นตระกูลที่ทำงานในพื้นที่ จ.ลำปางมายาวนาน พ่อก็เป็น ส.ส.มา 8 สมัย ส่วนน้องชายก็หลายสมัยแล้วเช่นกัน ถือว่าได้ตรงนี้มาช่วยทำให้ประชาชนรู้จักเรา  แต่ในแง่ของการทำงาน ทาง ส.ส.คงเข้ามาช่วยเหลือการหาเสียงไม่ได้เพราะมีข้อจำกัดของระเบียบ กฎหมาย ที่ กกต.กำหนดไว้น.ส.ตวงรัตน์ กล่าว 

 

ด้านนายประยูร  แก้วเดียว ผู้สมัครนายก อบจ. เบอร์ 2 กล่าวว่า   เราต้องการเปลี่ยนแปลง อบจ.ที่ไม่ได้เลือกตั้งมา 8 ปี ที่ผ่านมาลำปางมีการผูกขาดตลอด คนที่จะมาลงสมัครไม่มีคนหน้าใหม่เลย ตนจึงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลง และนำผู้สมัครสมาชิกสภามาลงสมัครทั้ง 30  เขต ให้ประชาชนเห็นว่าเรามีความพร้อมอย่างแน่นอน

 

นโยบายจะเน้นเรื่องน้ำ จากที่เห็นตอนลงพื้นที่หาเสียง หลายพื้นที่มีห้วยน้ำ ลำคลองเยอะมาก แต่ไม่มีการกักเก็บเลย  เรื่องที่สองคือการท่องเที่ยว ลำปางมีของดีทุกอำเภอ มีสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในประเทศ คือน้ำตกแจ้ซ้อน ที่มีทั้งน้ำแร่และน้ำตกในแห่งเดียวกัน  นอกจากนั้นยังมีอัตลักษณ์เรื่องรถม้า  และเป็นศูนย์กลางภาคเหนือด้วย ถ้าสนามบินพร้อมเปิดให้บริการต่างประเทศสามารถเข้ามาใช้บริการได้ จะเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวขึ้นอีกมาก เรื่องที่สามคือการกีฬา  ควรจะส่งเสริมกีฬาให้เด็กได้มีการพัฒนามากขึ้นกว่านี้ 

 

เราเน้นย้ำว่า ไม่ได้ขึ้นกับพรรคการเมืองใด เราเป็นตัวของตัวเอง เพราะเป็นเรื่องของปากท้องของท้องถิ่นทั้ง 13 อำเภอ ไม่อยากเอาพรรคการเมืองใหญ่มากำหนดเรานายประยูร กล่าว

 

ด้าน นายบุญประสงค์ มิ่งเชื้อ ผู้สมัคร นายก อบจ. เบอร์ 3 กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศชาติต้องการความเปลี่ยนแปลง การลงสมัครในนามพรรคการเมืองหรือในนามกลุ่มการเมือง เริ่มเป็นเรื่องยาก จึงฉายเดี่ยวมาเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสตัดสินใจ  ตนเองเคยลงสมัคร ส.ส.พรรคมัชฌิมาธิปไตย และได้รับคะแนนจากประชาชนชาวลำปางกว่า 1 หมื่นคะแนน  ซึ่งได้คลุกคลีด้านการเมืองมาพอสมควร และยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมากว่า 20 ปี เนื่องจากเคยเป็นอดีตข้าราชการกรมพัฒนาชุมชน  จึงขอโอกาศจากชาวลำปางช่วยพิจารณาด้วย

 

ส่วนนายดาชัย  เอกปฐพี ผู้สมัคร นายก อบจ. เบอร์ 4 กล่าวว่า การที่คนลำปางจะเลือก นายก อบจ. สักคน แม้อยู่พื้นที่อำเภอไหน ตำบลไหน ประชาชนต้องรู้ว่าคนที่จะเป็นนายกฯจะทำอะไรให้  ไม่ใช่การขายฝันให้ประชาชน เช่น เสนอว่าสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงการผู้สูงอายุ แต่จะทำที่ไหนไม่รู้  ในส่วนของตนเองได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้สูงอายุไว้ชัดเจน ว่า 1 อำเภอ 5 แสนบาท ให้ผู้สูงอายุประชาคมร่วมกันว่าเงินจำนวนนี้จะนำไปใช้ทำอะไรบ้าง เป็นต้น

 

การเลือกตั้งครั้งนี้ เราเตรียมตัวมา 1 ปี ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร พี่น้องส่วนใหญ่เล่นสื่อโซเชียลมีเดีย  สามารถตรวจสอบการทำงานของ อบจ.ได้   ดังนั้น นโยบายของกลุ่มพลังลำปาง จะบอกชัดเจนว่า พื้นที่ไหนทำอะไรบ้าง คือความโปร่งใสในการทำงาน  ฝากพี่น้องประชาชนว่านโยบายเป็นสิ่งสำคัญ  นโยบายของกลุ่มพลังลำปางที่ประชาสัมพันธ์ออกไปผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบฝ่ายกฎหมายทุกนโยบาย  เพราะฉะนั้นนโยบายของกลุ่มพลังลำปางทำได้ และพร้อมจะลงมือทำ  นายดาชัย กล่าว

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์