วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สวพ. ม.ราชภัฏลำปาง จับมือ สวทช.พัฒนากลุ่มเลี้ยงโคบ้านค่ากลาง


จำนวนผู้เข้าชม blog counter

 

อาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มคุณภาพอาหารเลี้ยงโคจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลุ่มเลี้ยงโคบ้านค่ากลางณ ศาลาประชาคมบ้านค่ากลาง ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 


การอบรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการ การบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือและถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นที่ภาคเหนือปี 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอาหารเลี้ยงโคจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้กับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านค่ากลาง ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านค่ากลาง จำนวน 30 คนเข้ารับการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลและจัดการเลี้ยงโคอย่างมีคุณภาพ, หลักการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงโค จากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรในท้องถิ่น และการฝึกพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงโคอย่างง่าย จากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรในท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกกลุ่มและผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์