วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คุณธรรมสร้างความอิ่มเอม


จำนวนผู้เข้าชม counter for blog 

            คุณธรรม ก็คือ สภาพคุณงามความดีของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งอย่างน้อย ๆ เขาคนนั้นจะต้องมีธรรมะประจำอยู่ที่ใจ มีความดีอยู่กับตัว ไม่ว่าความคิด วาจา ใจ รวมไปถึงการกระทำที่ทำแต่กรรมดี ไม่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อน รำคาญแก่ใคร ๆ เขา

 

ในการพัฒนาตนเองนี้ มนูญ วงศ์นารี ได้พูดถึงคนทำงานที่มีประสิทธิภาพว่าควรมี 3 คุณธรรม

-           คุณธรรม เห็นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก เสียสละเพื่อคนอื่นได้

-           คุณภาพ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ

-           คุณลักษณะ มีคุณลักษณะที่น่าเลื่อมใส ทั้งกาย วาจา และใจ ที่ดี

 

คุณธรรม คำ ๆ นี้ เรามักจะได้ยินออกจากปากของคนเสมอ บางคนเปรียบคุณธรรมประดุจดังหางเสือเรือ อันจะนำพาคนเราไปสู่ทิศทางที่ประสงค์ได้ นั่นก็ดูจะจริงดังคำเขาว่า เพราะถ้าปราศจาก ซึ่งหางเสือเรือเสียแล้ว แม้เครื่องยนต์จะมีกำลังแรงสักปานใด ก็จะไม่สามารถพาเสือไปสู่จุดหมายปลายทางได้

 

คุณธรรม จึงเป็นเครื่องกำหนดทิศทางของชีวิตของแต่ละคน ผู้ที่ขาดคุณธรรมแม้ว่าจะประสบความสำเร็จทางโลกอย่างมากมาย เช่น มีทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียง แต่สุดท้ายชีวิตมักจะจบลงอย่างน่าเศร้า

 

หลายคนอาจนึกสงสัยอยู่ในใจว่า การกล่าวเช่นนั้นดูจะเกินความจริงไปหรือเปล่า แต่ถ้าหากเราหมั่นสังเกตชีวิตของคนรอบ ๆ ตัว เราจะพบเห็นได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องเชื่อคำพูดที่เขาบอก เพราะผู้ประพฤติผิดคุณธรรม มักจะได้รับผลกรรม ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไม่เกิดกับตนเอง ก็เกิดกับครอบครัวหรือลูกหลาน

 

เมื่อคุณธรรมมีความสำคัญอย่างมากเช่นนี้ มนุษย์ทุกคนจึงควรต้องมีคุณธรรมเป็นหลักยึดถือปฏิบัติ แต่เนื่องจากคุณธรรมนั้นมีมากมายหลายประการ จนบางคนไม่รู้จะยึดถือคุณธรรมข้อใดเป็นหลัก แต่ต่างก็อยากได้ข้อปฏิบัติที่กะทัดรัด ครอบคลุมในการนำใช้ดำเนินชีวิตแทบทุกคน

 

มีเรื่องเล่าว่ามีผู้ถามเหล่าจื้อศาสดาของลัทธิเต๋าว่า “ท่านเกิดมาในโลก ท่านมีคุณสมบัติอะไรติดตัวมาบ้าง”

เหล่าจื้อตอบว่า เรามีคุณสมบัติติดตัวอยู่ 3 ประการ ก็คือ เมตตา ประมาณ และถ่อมตัว

“มีคุณสมบัติอยู่แค่นี้ท่านจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างไร” ผู้ถามย้อน

ได้ และได้อย่างดีทีเดียว คือ

-           เมื่อมีเมตตา ก็จะไม่มีศัตรู

-           เมื่อมีประมาณ ก็จะเกิดความสมบูรณ์ ไม่ขัดสนไม่ขาดแคลน

-           และ เมื่อมีความถ่อมตัว ก็จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

เหล่าจื้อตอบ

 

**คุณธรรมควรติดกับความดี ใคร ๆ ก็อยากเป็นคนดี ชอบทำความดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ตกยาก บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัย เรี่ยไรสร้างศาสนสถาน ทำแล้วรู้จักปลาบปลื้ม อิ่มเอมใจ บางคนทำบ่อย ๆ เข้าจนกลายเป็นกิจวัตร กลายเป็นคนเสพติดกับความดี เหมือนเสพติดยาบ้า หลงเพ้อว่าฉันเป็นคนดี ดีเหนือคนอื่น ใครไม่สนับสนุนไม่ชักชวนไปทำบุญ รถคันหน้าขับช้าก็ด่าเขาว่าเขามาขวางทางบุญ เอาของไปเรี่ยไรใครใส่มาน้อยก็เลิกคบ หาว่าเขาเป็นคนใจบาป  ตระหนี่ขี้เหนียวต้องตกนรกใครมาแย่งทอดกฐินผ้าป่าก็โกรธว่าเขาเป็นเปรตเป็นอสูรกายมาแย่งบุญตน แทนที่ความดีจะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง จิตใจผ่องใส กลับติดความดีกอดไว้แน่นจนจมลงสู่ความทุกข์ เพราะไม่รู้ทางสายกลาง ทำดีก็ต้องรู้จักพอดี

 

คนที่มีคุณธรรมนั้น ในใจของเขาย่อมมีความดีอยู่ที่ใจและพร้อมเสมอที่จะให้ความดีแก่คนอื่น ใจของเขาเป็นสุขอิ่มเอมกับความดีนี้นา

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์