วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำปาง เตรียมพร้อมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดลำปาง และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)กระทรวงมหาดไทย ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ครั้งที่ 2 / 2563 และพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2563 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2564  

นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางในการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งควบคู่การดำเนินการตามมาตรการและแนวทาง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


สำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง มี 5 มาตรการด้วยกัน ประกอบด้วย มาตรการด้านการบริหารจัดการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 การลดปัจจัยเสี่ยง โดยดำเนินการมาตรการเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” รวมถึง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและจิตอาสาในพื้นที่ จัดตั้ง “ด่านชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 13 อำเภอ รวม 174 จุด

การจัดกิจกรรมทางศาสนา “1 อำเภอ 1 กิจกรรม”เช่น ทำบุญตักบาตร “สวดมนต์ข้ามปี”หรือกิจกรรม ตามแต่ละศาสนา เพื่อดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุส่วนมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ โดยตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ แพ โป๊ะเทียบเรือ อุปกรณ์ชูชีพ ห่วงชูชีพ สัญญาณไฟ ถังดับเพลิง ไฟส่องสว่าง ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอแจ้ห่ม ที่มีกิจการล่องแพ ของบริษัท/ เจ้าของเอกชน ดำเนินการ

มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม จะทำการตรวจสอบลักษณะกายภาพถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย  พร้อมจัดเตรียมเส้นทางสำรองหรือเส้นทางพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในกรณีที่มีการจราจรหนาแน่น บริเวณแยกภาคเหนือ (แยกหลักกิโลยักษ์) และแยกนาก่วม ถนนทางหลวงหมายเลข 1 อำเภอเมืองลำปาง   จัดจุดพักรถ และจุดบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวม 142 จุด

มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ  มีการกำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถ ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการช่วงเทศกาลปีใหม่

มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้ง “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์” อย่างเข้มข้น ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การกำหนดจุดตรวจร่วมบูรณาการ ใน 13 อำเภอ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคี เครือข่าย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการจัดตั้งจุดตรวจ/ ด่านตรวจร่วม โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 26 จุด

 และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบ การติดต่อประสานงาน ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์