วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กกต.ประจำ อบจ.ลำปาง ประชุมติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้า การเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาฯ พร้อมเดินรณรงค์ชวนประชาชนมาใช้สิทธิต่อเนื่อง

 


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์ 

กกต.ประจำ อบจ.ลำปาง ประชุมติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้า การเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาฯ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตโปร่งใส พร้อมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิในวันที่ 20 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1  นายสมเกียรติ ตันตระกูล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  นายฐิติพล  ทศรฐ  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง  นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง  ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2563


โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้แก่ นายธีรวัฒน์ สินธุบุญ อดีตผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยประธานคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ  และผู้ช่วยเหลือของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุม เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ซึ่งกำหนดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตโปร่งใส

โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามและรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ  เช่น รายงานแนวทางพิจารณากรณีผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านภายในเขตจังหวัดและข้ามจังหวัด  ความคืบหน้าการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ หีบบัตร และบัตรเลือกตั้ง การรับบัตรเลือกตั้ง มาตรการการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง กำหนดการประทับตราบัตรเลือกตั้ง การส่งมอบวัสดุอปกรณ์และบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งในภาพรวมของการดำเนินงานนับว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก


ด้าน ผอ.กกต.ประจำอบจ.ลำปาง นำทีมเดินรณรงค์เชิญชวนเลือกตั้งฯ อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงเช้า นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางภายในบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลห้างฉัตรและถนนสายหลัก

จากนั้นเดินทางไปภายในกาดหนองกระทิง บ้านน้ำโท้ง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.  โดยบัตรเลือกตั้งจะมี 2 ใบ คือบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. 1 ใบ และบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. 1 ใบ   โดยบัตร 1 ใบ กา X ได้เบอร์เดียว

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์