วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

คุยเฟื่องเรื่องศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 19 - 25 มกราคม 2564


จำนวนผู้เข้าชม website counter

 

บุคคลใดที่มีปลายเส้นอาทิตย์แยกเป็น 2 ง่าม มีความปรารถนา 2 ฝักฝ่าย สำหรับ 2 เส้นข้าง ๆ ที่แยกไปคงถือว่า เป็นเส้นพี่เลี้ยงเส้นอาทิตย์ข้างละเส้น ส่วนเส้นที่แตกแยกเป็น 2 แฉกนั้น คงนับว่าเป็นเส้นที่แยกในตัวเอง ไม่นับว่าเป็นเส้นพี่เลี้ยง ถ้าเป็นดังความเข้าใจนี้ก็นับว่าเส้นอาทิตย์ที่แยกตอนปลาย 2 เส้นนั้น เป็นไปในทางเสียได้ ฉะนั้นจะต้องแยกเส้นแต่ละเส้นออกจากันให้ชัดเจน จึงจะเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

 

บุคคลใดที่มีเส้นไม่ดีแยกขึ้นจากเส้นอาทิตย์ และมีเส้นตัดเส้นที่แยกนั้น เป็นคนที่ปัญญาแต่ไม่สามารถที่จะนำเอาปัญญานั้นมาช่วยให้งานสำเร็จได้ เพราะยังจะต้องพบกับอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขอีกมาก

 

บุคคลใดที่มีเส้นอาทิตย์ขาดจากกัน แต่ในระยะตอนที่เส้นขาดนั้น มีเส้นขึ้นซ้อนแซงข้างทำเป็นเส้นชนิดขาดต่อ หมายถึงมีความสามารถดี แต่ไม่ทำอะไรให้เกิดผลอย่างจริงจังสักอย่างเดียว จึงไม่ได้รับผลสำเร็จทางการเงินมากนัก และชื่อเสียงเท่าที่ควรจะได้รับ จึงต้องพยายามพัฒนาตนเองให้มากขึ้นหรือขยันมากขึ้นนั่นเอง

 

บุคคลใดที่มีเส้นสมรสยาวออกมาถึงเนินอาทิตย์ แล้วมีเส้นอาทิตย์ขึ้นมาบรรจบ ฐานะของชีวิตจะเสื่อมทรามลงเนื่องมาจากการแต่งงานที่ผิดพลาด หรือมีพฤติการณ์ที่น่าอับอาย ยุ่งยากสับสน ทั้งนี้ต้องให้เส้นสมรสยาวเลยเส้นอาทิตย์ไปด้วย จึงจะไม่เป็นการเสื่อมเสีย โดยนับว่าเส้นสมรสนั้นตัดอาทิตย์ (เส้นสมรส กั้นปลายเส้นอาทิตย์ไว้มิให้เลยขึ้นไปอีก) จึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย

 

บุคคลใดที่มีเส้นจากเนินศุกร์ ตัดเส้นชีวิตออกมาบรรจบเส้นอาทิตย์ ตอนกลางฝ่ามือ ต้องต่อสู้กับความยุ่งยากมาก่อน ต่อภายหลังจึงจะได้รับความสำเร็จ นับว่าเป็นทุกข์ลาภของการดำเนินชีวิต หรือที่เขาเรียกว่าลำบากตอนต้นชีวิต แต่บั้นปลายของชีวิตจะสุขสบาย

 

เส้นจากเนินศุกร์ตัดเส้นชีวิต และเลยมาตัดเส้นอาทิตย์ด้วย เป็นคนที่ไม่มีความสำเร็จในชีวิต จะมีแต่เรื่องที่ต้องทำให้เสียเงินเสียทองส่วนมากเรื่องจะเกิดมาจากญาติหรือคนใกล้ชิดของตนเอง

 

บุคคลใดที่มีแขนงแยกจากเส้นความคิดมาจดเส้นอาทิตย์ ถือว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาที่แสวงหาเงินได้ดี

 

บุคคลใดที่มีแขนงแยกมาจากเส้นอาทิตย์ มาบรรจบเส้นสุขภาพ เป็นคนทำอาชีพทางการช่างศิลปะ ซึ่งประกอบขึ้นเพื่อการค้า จะเจริญรุ่งเรือง

 

บุคคลใดที่มีเส้นสุขภาพตัดเส้นแขนง ที่แยกจากเส้นอาทิตย์ เป็นคนที่มีความโลภ ความหลงจะทำให้เสียชื่อเสียงและเงินทอง จะขัดสนทางอาชีพ มักมีคู่แข่งมาก ทำให้การดำเนินการไม่สะดวก ยังดีที่วัยกลางคนที่ไม่มีเส้นตัด

 

บุคคลใดที่มีเส้นออกจากเนินอังคารสูง ตัดมาเส้นอาทิตย์ การเงินจะสูญเสียโดยศัตรูจึงต้องระวัง

 

บุคคลใดที่มีจุดลึกหรือจุดสีดำตรงเส้นอาทิตย์ผ่านตัดกับเส้นหัวใจ ตาอาจจะบอดได้

 

บุคคลใดที่มีกากบาทติดกับเส้นอาทิตย์เหนือเส้นหัวใจบนเนินอาทิตย์ทางฟากเนินพุธ ธุรกิจหรือการค้า ซึ่งเกี่ยวกับงานทางช่างศิลปะ ไม่เป็นผล ถ้ากากบาทอยู่บนเส้นอาทิตย์ความก้าวหน้าหยุดชะงักเสียหายเงินทองมาก จะต้องมีความรอบคอบให้มากขึ้นในการดำเนินชีวิต

 

บุคคลใดที่มีกากบาทติดกับเส้นอาทิตย์เหนือเส้นหัวใจ แต่อยู่ทางฟากเนินเสาร์ เป็นคนใจบุญเมตตาอารี อย่างไม่เสียดายในทางหมดเปลือก

 

บุคคลใดที่มีกากบาท ติดกับเส้นอาทิตย์  2 กา เหนือเส้นหัวใจทางด้านเนินเสาร์ประกอบกับเนินเสาร์ เนินจันทร์ ไม่ดี และเส้นความคิดโค้งลงต่ำ จะเป็นคนที่มีความคิดอย่างบ้าคลั่งในลัทธิหรือศาสนาอย่างวิตกมากทีเดียว จึงต้องมีสติในการพิจารณาตามจริง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์