วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

โรงเรียนในลำปางกว่า 20 แห่ง ประกาศหยุดยาวถึงวันที่ 8 ม.ค.64 หลังพบผู้ป่วยติดโควิดเพิ่มอีก 2 ราย บางแห่งหยุดยาว 14 วัน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

            หลังจากที่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยข้อมูลกรณีที่ จ.ลำปางมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 2 ราย เป็นชายวัย 33 ปี และหญิงวัย 24 ปี ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรก พร้อมกันนี้ได้มีมาตรการขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย สถานบันเทิงคาราโอเกะ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนสบิลเลียด สนุกเกอร์หรือสถานที่ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน ร้านเกมส์และร้านอินเตอร์เน็ต  และโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้  เพิ่มอีก 14 วัน เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564

สำหรับตลาดคนเดิน ตลาดนัด ตลาดนัดชุมชนให้ดำเนินการได้ เว้นแต่ตลาดดังกล่าวมีผู้ค้ามาจากพื้นที่หลายแห่ง ซึ่งไม่สามารถควบคุมถิ่นที่อยู่ได้ โดยต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติ

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สถานศึกษา โรงเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถาบันกวดวิชาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง  รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานรับเลี้ยงเด็กสถานสงเคราะห์เด็กในพื้นที่จังหวัดลำปาง  สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  หากไม่สามารถควบคุมได้ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวและรายงานให้จังหวัดทราบทันที

            ในส่วนของโรงเรียนในจังหวัดลำปาง ได้มีการประกาศปิดด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลำปาง  หลายแห่งด้วยกัน  โดยส่วนใหญ่จะกำหนดปิดถึงวันที่ 8 มกราคม 64 ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนไตรภพวิทยา   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)  โรงเรียนผดุงวิทย์   โรงเรียนมัธยมวิทยา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง โรงเรียนพินิจวิทยา   และโรงเรียนวิชชานารี

            นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) ประกาศปิด ถึงวันที่ 5 มกราคม 64  โรงเรียนบ้านปงสนุก ประกาศปิดถึงวันที่  12 มกราคม 64  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประกาศปิดถึงวันที่ 13 มกราคม 64  และโรงเรียน​ประชาวิทย์ ประกาศปิดถึงวันที่   15 มกราคม​ 64 โดยในระหว่างที่ปิด ให้นักเรียน ศึกษาผ่านระบบเรียนออนไลน์หรือช่องทางที่สถานศึกษากำหนด

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์