วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

จ.ลำปาง ประชุมสรุปอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พบผู้เสียชีวิต 8 ราย เพิ่มจากปีที่ผ่านมา ในขณะที่การเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลดลง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ที่ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำปางในช่วงเทศกาล เจ็ดวันเฝ้าระวังอันตรายตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยการประชุมได้มีการชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา


ซึ่งผลสรุปในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จังหวัดลำปางมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดรวม 89 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 89ราย มีผู้เสียชีวิตรวม 8 ราย และเมื่อเทียบสถิติกับปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดลำปาง มีการเกิดอุบัติเหตุลดลง 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บลดลง 17 ราย แต่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2 ราย ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มแล้วขับ ร้อยละ 33.33 (39 ครั้ง)  และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 89.01 (81 ครั้ง) บริเวณที่เกิดเหตุมากที่สุดคือทางตรง จำนวน 57 ครั้ง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดพบว่าเป็นช่วงเวลา  16.01 – 20.00 น. จำนวน 27 ครั้ง ส่วนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ อำเภอเมืองลำปาง


จากสถิติข้อมูลและสาเหตุปัญหาที่พบ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้นำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดความต่อเนื่อง ทั้งช่วงก่อนเทศกาล ช่วงเทศกาล และช่วงหลังเทศกาล  โดยที่ประชุมได้เสนอให้มีการใช้มาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยพฤติกรรมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดพบว่าไม่สวมหมวกนิรภัย ถึงร้อยละ 89.01 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดลำปางในการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์